ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Zámek aplikace

Prostřednictvím zámku aplikace můžete zabezpečit přístup k vybraným aplikacím (pro čtení e-mailů, SMS, kalendáři atp.) pomocí PINu nebo otisku prstu. Tím zabráníte neautorizovanému přístupu k vybraným aplikacím ve chvíli, kdy máte zařízení odemknuté.


example

Doporučení

Přidělte aplikaci ESET Mobile Security oprávnění Překrytí (Aplikace, které se mohou vykreslit navrchu), abyste zajistili lepší chod funkce.

Aktivování zámku aplikace

1.V hlavním okně aplikace ESET Mobile Security ťukněte na dlaždici Zámek aplikace.

2.Ťukněte na tlačítko Zapnout.

3.Povolte Přístup k datům a klikněte na Pokračovat.

4.Type your PIN, which unlocks applications.

5.Confirm your PIN by typing it again.

6.Ťukněte na aplikaci, kterou chcete zámkem ochránit nebo naopak odemknout.

Nastavení zámku aplikace

Pro přístup do nastavení Zámku aplikace ťukněte vpravo nahoře na menu three_dots_menu > Nastavení:

Uzamknout nové aplikace – pokud je možnost zapnutá, po nainstalování nové aplikace se zobrazí výzva, zda chcete aplikaci zámkem ochránit.

Uzamknout aplikaci – ťuknutím na položku vyberte interval, po jehož uplynutí se Zámek aplikace automaticky uzamkne. Dostupné možnosti: okamžitě, po zamknutí obrazovky, za 1 minutu.

Typ zámku – ťuknutím na položku rozhodněte, zda chcete přístup k aplikaci chránit pomocí PIN nebo vzorem.

Odemknout otiskem prstu – tato možnost je dostupná pouze v případě, kdy máte ve svém zařízení uložen otisk prstu. Pokud možnost zapnete, můžete aplikace otiskem prstu odemknout. Nadále zůstává možnost odemykání aplikací zadáním PIN. V takovém případě na obrazovce pro odemčení ťukněte na Použít PIN.

Detekce pokusu o vniknutí – po několika neúspěšných pokusech o odemčení pořídí aplikace ESET Mobile Security fotografii narušitele, která se následně zobrazí při dalším úspěšném odemčení aplikace.

Vypnutí zámku aplikace:

1.V ESET Mobile Security ťukněte na dlaždici Zámek aplikace.

2.Zadejte PIN pro přístup.

3.Ťukněte vpravo nahoře na menu three_dots_menu.

4.Ťukněte na Vypnout.

night_mode_iconZapnutí nočního režimu

Noční režim slouží pro úlevu vašim očím. Na obrazovce zámku jej aktivujete ťuknutím na ikonu v pravém horním rohu.