ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

payment_protection_iconOchrana platieb

Ochrana platieb predstavuje dodatočnú vrstvu zabezpečenia, ktorá bola navrhnutá s cieľom chrániť vaše finančné údaje na zariadeniach s Androidom pred pokročilým phishingom a inými hrozbami. Ochrana platieb zabezpečuje, aby spustenie chránenej aplikácie nemohli zachytiť iné aplikácie na vašom zariadení, pričom im tiež zabraňuje nahradiť alebo prečítať zobrazené informácie vo vašej chránenej aplikácii. Ochrana platieb kontroluje každú aplikáciu v rámci zoznamu chránených aplikácií. Po aktivácii Ochrany platieb sa do zoznamu chránených aplikácií automaticky pridajú niektoré bankové a platobné aplikácie.

Pridanie novej aplikácie do zoznamu chránených aplikácií

1.Otvorte Ochranu platieb v zozname aplikácií alebo priamo v aplikácii ESET Mobile Security.

2.Ťuknite na Spravovať.

3.Vyberte aplikácie, ktoré chcete chrániť prostredníctvom Ochrany platieb.

4.Svoj výber potvrďte ťuknutím na OK.

Otvorenie bankovej a platobnej aplikácie pomocou funkcie Ochrana platieb

Ak chcete zaistiť čo najvyššiu ochranu svojich finančných údajov, otvárajte bankové a platobné aplikácie cez zabezpečený spúšťač. Zabezpečený spúšťač poskytuje dodatočnú vrstvu ochrany v porovnaní so štandardnou ochranou poskytovanou prostredníctvom funkcie Ochrana platieb, pri ktorej aplikácia nie je spúšťaná cez zabezpečený spúšťač.
Zabezpečený spúšťač sa vytvorí automaticky pri zapnutí funkcie Ochrana platieb. Zabezpečený spúšťač zahŕňa všetky aplikácie, ktoré sú chránené funkciou Ochrana platieb.

Čo je zabezpečený spúšťač a kde ho nájdem?

Zabezpečený spúšťač môžete nájsť vo svojom zozname aplikácií safe_launcher_app alebo priamo v aplikácii ESET Mobile Security po ťuknutí na Ochranu platieb ic_payment_protection.


note

Prístup k zabezpečenému spúšťaču

Zabezpečený spúšťač si môžete pridať na domovskú obrazovku, aby ste mohli jednoduchšie a rýchlejšie otvárať svoje bankové a platobné aplikácie. Ak chcete pridať zabezpečený spúšťač na svoju domovskú obrazovku, podržte prst na ikone zabezpečeného spúšťača a presuňte ju na domovskú obrazovku.