ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Pravila privatnosti

Zaštita osobnih podataka vrlo je važna tvrtki ESET, spol. s.r.o., s registriranim uredom na adresi Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, registriranoj u trgovačkom registru Okružnog suda u Bratislavi I, odjeljak Sro, unos br. 3586/B, broj poslovne registracije: 31333532 kao voditelju obrade podataka („ESET” ili „mi”). Želimo se pridržavati zahtjeva transparentnosti koji je zakonski standardiziran na temelju Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka („OUZP”). Radi postizanja tog cilja objavljujemo ova Pravila privatnosti isključivo u svrhu informiranja svojih korisnika („krajnji korisnik” ili „vi”) kao ispitanika o sljedećim temama zaštite osobnih podataka:

 • Pravna osnova za obradu osobnih podataka,
 • Dijeljenje podataka i povjerljivost,
 • Sigurnost podataka,
 • Vaša prava kao ispitanika,
 • Obrada vaših osobnih podataka
 • Kontaktni podaci.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Samo je nekoliko pravnih osnova za obradu podataka koje upotrebljavamo u skladu s primjenjivim zakonodavnim okvirom koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka. Obrada osobnih podataka u ESET-u uglavnom je potrebna za izvršenje Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika („EULA”) s krajnjim korisnikom (članak 6. stavak 1. točka (b) OUZP-a), koji se primjenjuje na pružanje ESET-ovih programa ili usluga, osim ako je izričito navedeno drugačije, npr.:

 • Pravnom osnovom legitimnog interesa (članak 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a) koja nam omogućuje da obrađujemo podatke o tome kako naši korisnici upotrebljavaju naše usluge i podatke o njihovom zadovoljstvu da bismo im pružili najbolju moguću zaštitu, podršku i iskustvo koje možemo ponuditi. Primjenjivi zakoni kao legitiman interes prepoznaju čak i marketing, stoga se obično oslanjamo na taj interes u svrhu marketinške komunikacije sa svojim korisnicima.
 • Privolom (članak 6. stavak 1. točka (a) OUZP-a) koju možemo zatražiti od vas u određenim situacijama kada tu pravnu osnovu smatramo najprikladnijom ili kada je propisana zakonom.
 • Usklađenošću s pravnom obvezom (članak 6. stavak 1. točka (c) OUZP-a), npr. propisanim zahtjevima za elektroničku komunikaciju, zadržavanje za fakturiranje ili dokumentaciju za naplatu.

Dijeljenje podataka i povjerljivost

Vaše podatke ne dijelimo s trećim stranama. Međutim, ESET je tvrtka koja djeluje diljem svijeta putem povezanih tvrtki ili partnera kao dio svoje mreže za prodaju, usluge i podršku. Informacije o licenciranju, naplati i tehničkoj podršci koje ESET obrađuje mogu se prenijeti povezanim subjektima ili preuzeti od njih radi provedbe Licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika, uključujući npr. pružanje usluga ili podrške.

ESET daje prednost obradi svojih podataka u Europskoj uniji (EU). Međutim, ovisno o vašoj lokaciji (upotreba naših programa i/ili usluga izvan EU-a) i/ili usluzi koju odaberete, možda će biti potrebno prenijeti vaše podatke u zemlju izvan EU-a. Na primjer, koristimo usluge trećih strana u vezi s računalstvom u cloudu. U tim slučajevima pažljivo odabiremo davatelje usluga i osiguravamo odgovarajuću razinu zaštite podataka putem ugovornih, tehničkih i organizacijskih mjera. U pravilu prihvaćamo upotrebu standardnih ugovornih odredbi EU-a, uz dodatne ugovorne propise prema potrebi.

Za neke zemlje izvan EU-a, kao što su Ujedinjena Kraljevina i Švicarska, EU je već utvrdio usporedivu razinu zaštite podataka. Zbog usporedive razine zaštite podataka za prijenos podataka u te zemlje nije potrebno nikakvo posebno odobrenje ni sporazum.

Sigurnost podataka

ESET provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti za potencijalne opasnosti. Dajemo sve od sebe kako bismo osigurali trajnu povjerljivost, integritet, dostupnost i otpornost sustava za obradu i usluga. Međutim, u slučaju povrede osobnih podataka koja uzrokuje opasnosti za Vaša prava i slobode, spremni smo obavijestiti relevantno nadzorno tijelo, kao i pogođene krajnje korisnike čiji se podaci obrađuju.

Pravima ispitanika.

Prava svakog krajnjeg korisnika važna su i želimo vas obavijestiti da ESET jamči sljedeća prava svim krajnjim korisnicima (iz bilo koje zemlje EU-a ili izvan njega). Da biste ostvarili svoja prava kao ispitanik, možete nam se obratiti putem obrasca za podršku ili porukom e-pošte na dpo@eset.sk. U svrhu identifikacije molimo da navedete sljedeće informacije: Ime, adresa e-pošte i – ako su dostupni – licenčni ključ ili broj kupca i pripadnost tvrtki. Nemojte nam slati druge osobne podatke, primjerice datum rođenja. Želimo istaknuti da ćemo, da bismo mogli obraditi vaš zahtjev, kao i u svrhe identifikacije, obrađivati vaše osobne podatke.

Pravo na povlačenje privole. Pravo na povlačenje privole primjenjuje se samo u slučaju obrade na temelju privole. Ako obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vaše privole, imate pravo povući privolu u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga. Povlačenje vaše privole ima učinak samo u budućnosti i ne utječe na zakonitost podataka obrađenih prije povlačenja privole.

Pravo na prigovor. Pravo na prigovor na obradu primjenjivo je u slučaju obrade na temelju legitimnog interesa ESET-a ili treće strane. Ako obrađujemo vaše osobne podatke da bismo zaštitili legitiman interes, vi kao ispitanik u bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti na legitimni interes koji smo naveli i na obradu vaših osobnih podataka. Vaš prigovor ima učinak samo u budućnosti i ne utječe na zakonitost podataka obrađenih prije upućivanja prigovora. Ako vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe izravnog marketinga, nije potrebno navesti razloge za prigovor. To vrijedi i za izradu profila ako je povezana s takvim izravnim marketingom. U svim ostalim slučajevima molimo vas da nas ukratko obavijestite o svojim prigovorima na legitimni interes ESET-a za obradu vaših osobnih podataka.

Imajte na umu da u nekim slučajevima, unatoč vašem povlačenju privole, imamo pravo dalje obrađivati vaše osobne podatke na temelju druge pravne osnove, na primjer za izvršenje ugovora.

Pravo na pristup. Kao ispitanik imate pravo u bilo kojem trenutku besplatno dobiti informacije o svojim podacima koje pohranjuje ESET.

Pravo na ispravak. Ako nenamjerno obrađujemo vaše netočne osobne podatke, imate ih pravo ispraviti.

Pravo na brisanje i pravo na ograničenje obrade. Kao ispitanik imate pravo zatražiti brisanje ili ograničenje obrade svojih osobnih podataka. Ako obrađujemo vaše osobne podatke, na primjer uz vašu privolu, koju povučete i ne postoji druga pravna osnova, na primjer ugovor, odmah brišemo vaše osobne podatke. Vaše osobne podatke također ćemo obrisati čim više ne budu potrebni u svrhe navedene za njih na kraju razdoblja u kojem ih zadržavamo.

Ako vaše osobne podatke koristimo isključivo u svrhu izravnog marketinga, a vi povučete svoju privolu ili uložite prigovor na temeljni legitimni interes ESET-a, ograničit ćemo obradu vaših osobnih podataka tako što ćemo vaše podatke za kontakt uvrstiti na internu crnu listu kako bismo izbjegli neželjeni kontakt. U suprotnom će vaši osobni podaci biti obrisani.

Imajte na umu da se od nas može tražiti da vaše podatke pohranjujemo do isteka obveza i razdoblja zadržavanja koje je odredio zakonodavac ili nadzorna tijela. Obveze i razdoblja zadržavanja također mogu proizaći iz slovačkog zakonodavstva. Nakon toga odgovarajući podaci bit će rutinski obrisani.

Pravo na prenosivost podataka. Rado ćemo vam, kao ispitaniku, pružiti osobne podatke koje ESET obrađuje u xls formatu.

Pravo na pritužbu. Kao ispitanik u bilo kojem trenutku imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu. Tvrtka ESET podložna je zakonskim odredbama Slovačke Republike i obvezuje nas zakonodavstvo o zaštiti podataka kao dio Europske unije. Relevantno nadzorno tijelo za podatke je Ured za zaštitu osobnih podataka Slovačke Republike, koji se nalazi na adresi Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.

Obrada vaših osobnih podataka

Usluge koje pruža ESET implementirane u naš program pružaju se pod uvjetima EULA, ali neki od njih mogu zahtijevati posebnu pažnju. Želimo vam pružiti više detalja o prikupljanju podataka u vezi s uslugama koje vam pružamo. Pružamo različite usluge opisane u Licenčnom ugovoru za krajnjeg korisnika i dokumentaciji programa dokumentacija. Kako bi usluge funkcionirale, moramo prikupljati sljedeće podatke:

Podaci o licenciranju i naplati. ESET prikuplja i obrađuje ime, adresu e-pošte, licenčni ključ i (ako je primjenjivo) adresu, pripadnost tvrtki i podatke o plaćanju kako bi se olakšala aktivacija licence, isporuka licenčnog ključa, podsjetnici na istek, zahtjevi za podršku, provjera autentičnosti licence, pružanje naših usluga i drugih obavijesti, uključujući marketinške poruke, u skladu s primjenjivim zakonodavstvom ili vašom privolom. ESET je zakonski obvezan čuvati podatke o naplati u razdoblju od 10 godina, no podaci o licenciranju bit će anonimizirani najkasnije 12 mjeseci nakon isteka licence.

Statistika o nadogradnji i ostala statistika. Informacije koje se obrađuju obuhvaćaju informacije o procesu instalacije i vašem računalu, uključujući platformu na kojoj je instaliran naš program, a informacije o operacijama i funkcijama naših programa kao što su operacijski sustav, informacije o hardveru, instalacijski ID-ovi, ID-ovi licenci, IP adresa, MAC adresa, postavke konfiguracije programa obrađuju se u svrhu pružanja usluga nadogradnje i u svrhu održavanja, sigurnosti i unaprjeđenja infrastrukture našeg pozadinskog servisa.

Te se informacije čuvaju odvojeno od identifikacijskih informacija potrebnih u svrhe licenciranja i naplate jer ne zahtijevaju identifikaciju krajnjeg korisnika. Razdoblje zadržavanja traje do 4 godine.

Sustav reputacije ESET LiveGrid®. Jednostrani hashevi povezani s infiltracijama obrađuju se u svrhu sustava reputacije ESET LiveGrid® koji poboljšava učinkovitost naših rješenja za zaštitu od zlonamjernih programa usporedbom skeniranih datoteka i baze podataka pouzdanih i nepoželjnih stavki u cloudu. Krajnji korisnik ne identificira se tijekom tog postupka.

Sustav za povratne informacije programa ESET LiveGrid®. Sumnjivi uzorci i metapodaci iz divljine kao dio sustava za povratne informacije ESET LiveGrid® koji omogućuje tvrtki ESET da odmah reagira na potrebe naših krajnjih korisnika i da održi našu sposobnost reagiranja na najnovije prijetnje. Ovisimo o tome da nam šaljete

 • Infiltracije kao što su potencijalni uzorci virusa i drugih zlonamjernih programa i sumnjive, problematične, potencijalno neželjene ili potencijalno nesigurne objekte kao što su izvršne datoteke, poruke e-pošte koje ste prijavili kao spam ili koje je kao takve označio naš program;
 • Informacije o upotrebi interneta kao što su IP adresa i geografske informacije, IP paketi, URL-ovi i ethernet okviri;
 • Datoteke sa stanjem nakon pada sustava i informacije u njima.

Ne želimo prikupljati vaše podatke izvan tog opsega, ali ponekad je to nemoguće spriječiti. Slučajno prikupljeni podaci mogu biti uključeni u samim zlonamjernim programima (prikupljeni bez vašeg znanja ili odobrenja) ili kao dio naziva datoteka ili URL-ova i nije nam namjera da oni budu dio naših sustava niti da ih obrađujemo u svrhu opisanu u ovim Pravilima privatnosti.

Sve informacije dobivene i obrađene putem sustava za povratne informacije programa ESET LiveGrid® namijenjene su upotrebi bez identifikacije krajnjeg korisnika.

Sigurnosna procjena uređaja povezanih na mrežu. Radi pružanja funkcije sigurnosne procjene obrađujemo naziv lokalne mreže i podatke o uređajima u vašoj lokalnoj mreži, kao što su prisutnost, vrsta, naziv, IP adresa i MAC adresa uređaja u vašoj lokalnoj mreži u vezi s podacima o licenci. Ovi podaci također uključuju vrstu zaštite bežične mreže i vrstu šifriranja bežične mreže za routere. Podaci o licenci kojima se identificira krajnji korisnik anonimizirat će se najkasnije 12 mjeseci nakon isteka licence.

Tehnička podrška. Informacije i podaci za kontakt i licenciranje sadržani u vašim zahtjevima za podršku mogu biti potrebni za pružanje usluge podrške. Ovisno o kanalu koji odaberete za kontakt s nama, možemo prikupiti Vašu adresu e-pošte, telefonski broj, licenčne informacije, podatke o programu i opis Vašeg slučaja za podršku. Možemo zatražiti da nam pružite i druge podatke radi olakšavanja usluge podrške. Podaci koji se obrađuju za tehničku podršku pohranjuju se 4 godine.

Zaštita od zlouporabe podataka. Ako stvorite ESET HOME račun na stranici https://home.eset.com i označite uređaj kao izgubljen pomoću funkcije Anti-Theft, prikupit će se i obraditi sljedeće informacije: podaci o lokaciji, snimke zaslona, podaci o konfiguraciji računala i podaci zabilježeni kamerom računala. Prikupljeni podaci pohranjuju se na našim serverima ili serverima naših pružatelja usluga s razdobljem zadržavanja od 3 mjeseca.

Analitika korištenja i pada sustava. Na temelju vaše privole za uključivanje prikupljat ćemo i analizirati podatke koji se odnose na upotrebu naših programa kako bismo testirali njihove performanse i poboljšali ih za naše korisnike. Prikupljeni podaci mogu uključivati različite korisničke radnje i događaje u programu (na primjer, pokretanje aplikacije, nadogradnja aplikacije, trajanje sesije, kupnja unutar aplikacije), informacije o korištenom uređaju, platformi ili operacijskom sustavu, kao i podatke povezane s vašom dobi, spolom, lokacijom i interesima koji mogu biti povezani s različitim identifikatorima (na primjer instalacijski ID-ovi). Osim toga, obrađivat ćemo tehničke podatke povezane s padovima aplikacije (kao što su podaci o uređaju, identifikator instalacije, tragovi pada, smanjena datoteka ispisa stanja za pad) da bismo dobili uvid u padove programa, saznali više o njihovim uzrocima i osigurali da je program u potpunosti operativan. Da bismo prikupili i analizirali te podatke, koristimo Program za poboljšanje iskustva korisnika (u sklopu kojeg se obrađuju samo anonimni telemetrijski podaci) i Googleove servise kako bismo dobili detaljniji uvid. Da biste saznali više o tome kako Google obrađuje vaše podatke, pročitajte odgovarajuća Googleova pravila privatnosti.

Obrada u marketinške svrhe. Ako nam odlučite dati privolu u marketinške svrhe, mi i naši marketinški partneri koristit ćemo podatke o vašoj upotrebi našeg programa kako bismo procijenili uspješnost naših online marketinških aktivnosti, bolje razumjeli vaše interese i pokazivali vam online oglase koji bi trebali biti relevantniji za vas. Prikupljeni podaci mogu uključivati različite korisničke radnje i događaje u programu (na primjer, pokretanje aplikacije, nadogradnja aplikacije, trajanje sesije, kupnja unutar aplikacije), informacije o korištenom uređaju, platformi ili operacijskom sustavu, kao i podatke povezane s vašom dobi, spolom, lokacijom i interesima koji mogu biti povezani s različitim identifikatorima (instalacijski ID-ovi, ID mobilnih oglasa). Koristimo Google za prikupljanje i analizu tih podataka. Da biste saznali više o tome kako Google obrađuje vaše podatke, pročitajte odgovarajuća Googleova pravila privatnosti.

Napominjemo da ako osoba koja koristi naše programe i usluge nije krajnji korisnik koji je kupio program ili uslugu i sklopio Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika s nama (npr. zaposlenik krajnjeg korisnika, član obitelji ili osoba koju je krajnji korisnik na drugi način ovlastio za korištenje programa ili usluge u skladu s Licenčnim ugovorom za krajnjeg korisnika), obrada podataka provodi se u legitimnom interesu ESET-a u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) OUZP-a kako bi se korisniku kojeg je ovlastio krajnji korisnik omogućilo korištenje programa i usluga koje pružamo u skladu s Licenčnim ugovorom za krajnjeg korisnika.

Kontaktni podaci

Ako želite ostvariti svoje pravo kao ispitanik ili ako imate pitanja, pošaljite nam poruku na:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk