ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Odebrání služeb souvisejících s SMS

Počínaje 9. lednem 2019 vstoupila v platnost omezení Google Play týkající se použití oprávnění pro přístup k SMS a hovorům. Tato oprávnění jsou nezbytná pro fungování a zpráv v produktu ESET Mobile Security. V důsledku těchto omezení nejsou v produktu ESET Mobile Security distribuovaném na Google Play dostupné následující funkce:

SMS příkazy – funkce Anti-Theft

Důvěryhodné kontakty – funkce Anti-Theft