ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Anti-Phishing

Pojem phishing definuje kriminální činnost, jejímž cílem je donutit uživatele k vyplnění důvěrných informací na webových stránkách, které se na první pohled tváří legitimně. Tomuto způsobu manipulace se říká sociální inženýrství. Phishing se často používá k získání přístupu k citlivým údajům, jako jsou čísla bankovních účtů, čísla platebních karet, PIN kódy nebo uživatelská jména a hesla.

Anti-Phishing v ESET Mobile Security chrání také před přístupem na webové stránky, které se nacházejí na seznamu škodlivých nebo nebezpečných webů.

Proto doporučujeme ponechat funkci Anti-Phishing zapnutou. Všechny potenciální phishingové útoky přicházející z webových stránek či domén uvedených v databázích ESET budou zablokovány a zobrazí se varovné upozornění informující o útoku.

Anti-Phishing podporuje nejrozšířenější webové prohlížeče na platformě Android – Chrome a výchozí webový prohlížeč, který je na zařízení předinstalován (zpravidla pojmenovaný jako Internet nebo Prohlížeč). Ostatní nepodporované prohlížeče budou označeny jako nechráněné. V rámci zajištění maximální bezpečnosti nedoporučujeme tyto prohlížeče používat.

important

Důležité

Abychom ve webových prohlížečích zajistili bezproblémovou funkci Anti-Phishingové ochrany, doporučujeme vám používat operační systém verze Android 6 (Marshmallow) nebo novější.

Vylepšit funkčnost – tato možnost se zobrazí, pokud technologie Anti-Phishing vyžaduje dodatečná systémová oprávnění. Ťuknutím na tlačítko Povolit se zobrazí nastavení operačního systému, kde v sekci Usnadnění přidělte aplikaci potřebná oprávnění. Tímto krokem aktivujete technologii Anti-Phishing v dosud nechráněných prohlížečích a tato funkce bude dostupná také v privátních režimech prohlížečů. Pokud nechcete vylepšit funkčnost technologie Anti-Phishing a chcete skrýt tuto oznámení, vyberte možnost Ignorovat tento problém (nedoporučujeme).

Pro deaktivování funkce Anti-Phishing ťukněte na ikonu menu three_dots_menu a vyberte možnost Vypnout.

note

Anti-Phishing na Samsung DeX

Anti-Phishing není podporován na zařízeních připojených k dokovací stanici Samsung DeX.

Chráněné prohlížeče

Chrome

Chrome Beta

Firefox

Firefox Beta

Opera

Opera Beta

Opera Mini

Opera Mini Beta

Opera TV browser

Samsung Internet

Mint

Yandex browser

DuckDuckGo (ESET Mobile Security ve verzi 6.1 a novější)

Kiwi browser

Edge

Silk na Amazon zařízeních

Mi browser

Xiaomi Mi browser

Vewd v Android TV

Chráněné aplikace sociálních sítí

Facebook

Facebook Lite

Messenger

Messenger Lite

Instagram

Aplikace sociálních sítí, které pro webové zobrazení využívají součásti chráněných prohlížečů, jsou rovněž chráněné.