ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Protokol aktivity

Přehled o provedených akcí máte k dispozici přímo na úvodní stránce programu ESET Mobile Security. V protokolu aktivit ESET Mobile Security naleznete informace o počtu zkontrolovaných stránek, provedených aktualizacích, přehled zkontrolovaných aplikací, provedených kontrol a mnohem více.

Ťuknutím na Úplný přehled zobrazíte historii Protokolu aktivity. Klepnutím na Úplný přehled zobrazíte historii Protokolu aktivity. Ve výpisu použijte filtry k třídění činností dle stavu nebo ESET Mobile Security funkce, Příklad: Varování, Riziko, Anti-Theft, Licence. Činnosti můžete rovněž třídit dle data výskytu od novějších po starší.

Chcete vymazat historii Protokolu aktivity?

1.Otevřete si ESET Mobile Security.

2.Přejeďte prstem po obrazovce vzhůru.

3.Ťukněte na Zobrazit vše.

4.Ťukněte na ikonu menu three_dots_menu.

5.A ťukněte na Vymazat vše.

 

Pro smazání konkrétních záznamů z historie Protokolu aktivity:

1.Otevřete si ESET Mobile Security.

2.Přejeďte prstem po obrazovce vzhůru.

3.Ťukněte na Zobrazit vše.

4.Přejeďte prstem vlevo přes příslušný záznam.

5.Ťukněte na tlačítko Odstranit.