ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Aktivace

Abyste mohli využívat prémiové funkce ESET Mobile Security, je nutné ESET Mobile Security aktivovat .

ESET Mobile Security můžete aktivovat několika způsoby. Dostupnost jednotlivých možností se může v jednotlivých regionech lišit a závisí na způsobu distribuce (webové stránky společnosti ESET, Google Play).

Zatím nemám licenci

1.Ťukněte na tlačítko menu hamburger_menu pro zobrazení hlavního menu.

2.Následně ťukněte v hlavním menu na položku Licence.

3.V části Licence ťukněte na Přejděte na premium.

4.Následně se rozhodněte, zda chcete licenci kupovat měsíčně, nebo ročně. Po výběru intervalu potvrďte akci ťuknutím na tlačítko Přejít na premium. V daném intervalu se bude licence následně automaticky prodlužovat.

5.Následně budete přesměrováni na Google Play pro dokončení nákupu.

6.Na e-mailovou adresu spojenou s vaším Google Play účtem obdržíte informace o provedené objednávce. Zároveň od společnosti ESET obdržíte noreply e-mail s licenčními údaji. Tento e-mail si ponechejte pro budoucí použití (především z důvodu čísla objednávky/ID transakce).

7.Po provedení nákupu z Google Play se produkt automaticky aktivuje.

Mám licenci zakoupenou u prodejce ESET:

Licenční klíč je unikátní řetězec znaků ve formátu XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, který slouží pro identifikaci vlastníka licence a aktivaci programu. Licenční klíč jste obdrželi na e-mail, který jste zadali během online nákupu. V případě krabicové verze jej naleznete na licenčním štítku.

important

Dostupnost funkcí

Některé funkce, jako kódy pro doporučení, jsou dostupné pouze pro majitele licencí zakoupených prostřednictvím Google Play. Po aktivování produktu licenčním klíčem zakoupeným u prodejce ESET nebudete mít k těmto funkcím přístup.

Již mám licenci

Připojte své zařízení k ESET HOME a aktivujte ESET Mobile Security licencí spárovanou s ESET HOME.

Pro připojení svého zařízení k ESET HOME a aktivaci ESET Mobile Security si přečtěte kapitolu Připojení k ESET HOME.

Aktivace bez ESET HOME

1.Ťukněte na hamburger_menu k přechodu do hlavního menu.

2.V hlavním menu aplikace ESET Mobile Security ťukněte na položku Licence a následně na Vložit licenční klíč.

3.Do zobrazeného pole zadejte licenční klíč a ťukněte na tlačítko Aktivovat.

4.Po ověření licence se zobrazí informace: Aktivace byla úspěšná.

5.Ťukněte na Dokončit.