payment_protection_iconOchrana plateb

Ochrana plateb představuje další bezpečnostní vrstvu, která byla navržená za účelem ochrany vašich finančních dat proti sofistikovanému phishingu a dalším hrozbám v zařízeních Android. Ochrana plateb zamezuje ostatním aplikacím zaznamenat spuštění chráněných aplikací a zároveň u chráněných aplikací znemožňuje zaměňování nebo čtení informací zobrazených na obrazovce.

Otevřete si aplikaci pro ochranu bankovnictví a on-line plateb ťuknutím na ikonu Ochrana plateb

Chcete-li bezpečně využívat své bankovní a platební aplikace, spouštějte tyto aplikace prostřednictvím bezpečného spouštěče. Bezpečný spouštěč je vytvořen společně s aktivací ochrany plateb. Po aktivaci ochrany plateb bude bezpečný spouštěč již některé bankovní a platební aplikace obsahovat. Pro přidání dalších aplikací do bezpečného spouštěče:

1.Otevřete bezpečný spouštěč ťuknutím na ikonu Ochrana plateb.

2.Ťukněte na Spravovat v pravém horním rohu.

3.Ťuknutím vyberte aplikace, které chcete chránit bezpečným spouštěčem.

4.Pro potvrzení ťukněte na OK.

Pokud otevřete bankovní či platební aplikaci běžným způsobem (ne pomocí bezpečného spouštěče), ESET Mobile Security zobrazí v úvodní obrazovce programu a v oznamovací liště upozornění o nezabezpečeném spuštění aplikace.

Co je bezpečný spouštěč a jak jej spustím?

Bezpečný spouštěč otevřete ťuknutím na ikonu Ochrana plateb. Ikonu najdete na obrazovce mezi ostatními instalovanými aplikacemi safe_launcher_app nebo v ESET Mobile Security > Ochrana plateb ic_payment_protection.

note

Rychlý přístup k bezpečnému spouštěči

Pro rychlejší a snadnější přístup k bankovním a platebním aplikacím si přidejte Bezpečný spouštěč na svou domovskou obrazovku. Abyste tak učinili, podržte dlouze prst na ikoně Ochrana plateb a přesuňte ji na svou domovskou obrazovku.