Anti-Theft

Technologie ESET Anti-Theft chrání mobilní zařízení před neoprávněným přístupem, umožňuje sledovat cizí aktivitu a monitorovat polohu zařízení. Pokud zařízení ztratíte, oceníte možnost zobrazení zprávy nálezci zařízení.

Ztracené zařízení spravujte prostřednictvím portálu ESET Anti-Theft. Zařízení můžete rovněž ovládat pomocí speciálních SMS příkazů zaslaných z důvěryhodných kontaktů. Abyste mohli funkci SMS příkazů používat, je třeba ji předem nastavit. Do seznamu důvěryhodných kontaktů vložte ta telefonní čísla, ze kterých bude možné příkazy zasílat. Podrobnější návod získáte v článku databáze znalostí Nastavení technologie Anti-Theft v ESET Mobile Security (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).

Technologie ESET Anti-Theft vyžaduje ke svému fungování přístup k informacím o poloze zařízení a k fotoaparátu. Pro zobrazení varování a uzamčení zařízení vyžaduje aplikace ESET Mobile Security oprávnění pro překrytí obrazovky.

Aplikace ESET Mobile Security při podezřelých aktivitách automaticky odesílá na portál myESET informaci o poloze, IP adrese a snímky pořízené fotoaparátem. V této části můžete konfigurovat nastavení:

Automatický zámek zařízení

Nastavte si v ESET Mobile Security automatický zámek zařízení pro případ:

Když je vyjmuta důvěryhodná SIM karta – V případě vyjmutí se zařízení uzamkne. Pozor! Pokud chcete důvěryhodnou SIM kartu vyjmout, ťukněte na Spravovat důvěryhodné SIM karty > ťukněte na SIM kartu určenou k vyjmutí a poté na ikonu koše action_button_delete. Pro přidání důvěryhodné SIM karty ji nejprve vložte. Pokud je Automatický zámek zařízení zapnutý, bude třeba zařízení odemknout. Poté se vás ESET Mobile Security dotáže na přidání SIM karty jako důvěryhodné. Pro aktivaci této funkce vytvoříme na vaší SIM kartě a ve vašich kontaktech jedinečný identifikátor ESET ####. Tento jedinečný identifikátor neodstraňujte. Pokud je kontakt identifikátoru odstraněn, zařízení se uzamkne.

warning

Podpora Automatického zámku zařízení při vyjmutí SIM karty

Tato funkce není podporována u CDMA, WCDMA a WiFi-only zařízeních.

Jakmile dojde k [X] neúspěšným pokusům o odemknutí zařízení – Pokud je funkce zapnuta, zařízení se automaticky uzamkne při konkrétním počtu neúspěšných pokusů. Určete si v nastavení Anti-Theft počet neúspěšných pokusů, které je povoleno zadat před uzamknutím zařízení. Pokud dojde k neúspěšnému pokusu omylem, lze pokus opravit do 30 sekund. Tím nebude počítán pokus jako neúspěšný. V nastavení Anti-Theft je možno Čas pro opravu zadání změnit. Možnost nastavení času na opravu zadání lze i vypnout. V tomto případě se zařízení uzamkne po vámi určeném počtu neúspěšných pokusů.

Pokud je zařízení uzamčeno, budou se zobrazovat informace pro kontaktování vlastníka zařízení. Rovněž lze povolit funkci pořizování fotografií oběma fotoaparáty pro identifikaci osoby, která se snažila odemknout vaše zařízení.

Po uzamčení zařízení

Pro případ uzamčení zařízení lze nastavit následující akce:

Zobrazit kontaktní informace – Jakmile je zadáno nesprávné přístupové heslo (kód) k zařízení, zobrazí se možnost Kontaktovat vlastníka zařízení.

Pořídit fotografii – V případě, že se kdokoli pokusí neúspěšně odemknout vaše zařízení nebo vyjme ze zařízení důvěryhodnou SIM kartu, pořídí přední i zadní fotoaparát zařízení fotografie okolí a uloží je do Galerie zařízení a portálu Anti-Theft.

 

SMS příkazy

Pokud tuto funkci zapnete, využijte SMS příkazy k akcím jako zamknutí zařízení na dálku, nalezení polohy zařízení nebo kompletní vymazání obsahu telefonu. Tyto příkazy lze zasílat pouze ze zařízení, jejichž telefonní číslo jste v části Anti-Theft uložili do svých důvěryhodných kontaktů.

SMS příkazy

Spravujte své důvěryhodné kontakty.

Pro přidání telefonních čísel ťukněte na odkaz Spravovat důvěryhodné kontakty a další obrazovce na ikonu plus icon_plus v pravém dolním rohu. Vyberte, které příkazy může důvěryhodný kontakt zasílat. Váš kontakt zároveň obdrží oznámení v případě, kdy je vyjmuta důvěryhodná SIM karta.

 

important

SMS funkce

Funkce Anti-Theft (důvěryhodné SIM karty a SMS příkazy) nejsou dostupné na zařízeních CDMA a zařízeních, které nepodporují zasílání SMS zpráv.

 

warning

SMS Funkce

Abyste mohli využívat funkce SMS v produktu ESET Mobile Security, je třeba si nainstalovat aplikaci ESET SMS Tool. Více informací naleznete v dokumentaci k ESET SMS Tool nebo v databázi znalostí v článku Instalace ESET SMS Tool na zařízeních Android (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).