Anti-Phishing

Pojem phishing definuje kriminální činnost, jejímž cílem je donutit uživatele k vyplnění důvěrných informací na webových stránkách, které se na první pohled tváří legitimně. Tomuto způsobu manipulace se říká sociální inženýrství. Phishing se často používá k získání přístupu k citlivým údajům, jako jsou čísla bankovních účtů, čísla kreditních karet, hesla PIN a nebo uživatelská jména a hesla.

Proto doporučujeme ponechat funkci Anti-Phishing zapnutou. Všechny potenciální phishingové útoky přicházející z webových stránek či domén uvedených v databázích ESET budou zablokovány a zobrazí se varovné upozornění informující o útoku.

Anti-Phishing podporuje nejrozšířenější webové prohlížeče na platformě Android – Chrome a výchozí webový prohlížeč, který je na zařízení předinstalován (zpravidla pojmenovaný jako Internet nebo Prohlížeč).

 

Vylepšit funkčnost – tato možnost se zobrazí, pokud anti-phishingová ochrana vyžaduje dodatečná systémová oprávnění. Ťuknutím na tlačítko Povolit se zobrazí nastavení operačního systému, kde v sekci Usnadnění přidělte aplikaci ESET Mobile Security potřebná oprávnění. Tímto krokem aktivujete technologii Anti-Phishing v dosud nechráněných prohlížečích a tato funkce bude dostupná také v privátních režimech prohlížečů. Pokud nechcete zvýšit funkčnost technologie Anti-Phishing a chcete skrýt toto oznámení, vyberte možnost Ignorovat tento problém (nedoporučujeme).

Pro deaktivování funkce Anti-Phishing ťukněte na ikonu menu three_dots_menu a vyberte možnost Vypnout.

note

Anti-Phishing na Samsung DeX

Anti-Phishing není podporován na zařízeních připojených k dokovací stanici Samsung DeX.