ESET Hjelp på internett

Søk Norsk
Velg tema

Nettverksinspektør

Nettverksinspektør lar deg skanne nettverket ditt for enheter som er koblet til ruteren din og for å sjekke sårbarheter. Nettverksinspektør skanner nettverket ditt i to trinn.

Først skanner Nettverksinspektør nettverket ditt for tilkoblede enheter. Hvis en ny enhet oppdages, vil du se et varsel, og enheten vil bli merket med stjernesymbolet. Oppdag enheter på nettverket ditt manuelt ved å trykke på Skann nettverk. Du kan også oppdage enheter automatisk. Hvis du vil bruke dette alternativet, trykker du på menyikonet three_dots_menu> Innstillinger og tillater valget Oppdag enheter automatisk.

I det andre trinnet av skanningen tester Nettverksinspektør de tilkoblede enhetene for sikkerhetsproblemer ved å koble til dem og sjekke sårbarheter som åpne porter, svake ruterbrukernavn og passord, problemer med ruterens fastvare osv. Disse sårbarhetene kan utnyttes av angripere for å få kontroll over ruteren din og andre enheter som er koblet til den. Rutere og enheter som er kontrollert av angripere kan da brukes til å samle inn informasjon om deg, eller til og med inkludere den i distribuerte tjenestenektangrep (DDoS) o.l.

 

Nettverksinspektør gir deg også en omfattende liste over enheter som er koblet til nettverket ditt, for å holde deg informert om hvem som er koblet til nettverket ditt. Basert på denne informasjonen kan du administrere eller nekte disse enhetene tilgang til nettverket ditt fra ruterens nettgrensesnitt. Du kan få tilgang til ruterens nettgrensesnitt direkte fra Nettverksinspektør ved å velge ruteren og trykke på alternativet Åpne nettgrensesnitt.

Du kan vise de tilkoblede enhetene som en liste eller visuelt:

list-ch-icon Listevisning – Tilkoblede enheter vises i en standard listevisning med ruteren øverst, etterfulgt av elektroniske enheter og slutter med historikken til tidligere tilkoblede enheter.

sonar-cm-icon Sonarvisning – Enheter vises som en illustrasjon i en halvsirkel med ruteren i midten. I det andre laget fra midten vises enheter som er tilknyttet for øyeblikket. I det tredje laget vises en historikk for tidligere tilkoblede enheter. Du kan flytte mellom enheter ved å trykke på pilknappene eller bla i sirkelretningen.

 

For å etablere enklere enhetsadministrasjon kan du tilordne en kategori til enheten (for eksempel smarttelefon, TV, spillkonsoll, datamaskin osv.), omdøpe enhetene fra standard produsentnavn eller deres IP-adresser, til mer forståelige navn (for eksempel: SM-G955F til Sams telefon, 192.168.1.52 til Janes datamaskin o.l.).

Hvis du vil omdøpe enhetene i Nettverksinspektør, trykker du på enhetsikonet i Nettverksinspektør > trykker på blyantikonet øverst til høyre, velger enhetskategori, skriver inn enhetens navn og trykker deretter på OK.


important

Nettverksinspektør fungerer bare på enheter med Android 12 eller eldre.