ESET Hjelp på internett

Søk Norsk
Velg tema

Anti-Theft

ESET Anti-Theft-funksjonen beskytter mobilenheten din mot uautorisert tilgang, lar deg overvåke fremmed aktivitet og spore enhetens plassering. Du kan også vise en melding til finneren hvis enheten blir mistet.

ESET Anti-Theft krever følgende tillatelser:

Kameratilgang for å ta bilder av inntrengeren.

Filredigering for å slette sensitive data eksternt.

Tilgang til posisjonsdata for å spore enheten hvis du mister den.

Fysisk aktivitetstilgang for å gjenkjenne når enheten rører seg.

Posisjonstilgang ved kjøring i bakgrunnen gjør at du kan spore enheten din hvis du mister den, selv når ESET Mobile Security er lukket eller ikke i bruk. Når du gir denne tillatelsen, må du velge Tillat hele tiden for å sikre full beskyttelse.

Brukstilgang, for å kunne motta anrop på enheten din hvis den blir låst.

Administratortilgang for enheten for å forhindre uautorisert avinstallasjon av ESET Mobile Security. Når du har aktivert enhetsadministrering, blir du bedt om å opprette en PIN-kode for å beskytte viktige oppsett i ESET Mobile Security.

Lese telefoninformasjon for å oppdage fjerning av SIM-kort. Enheten din låses når SIM-kortet tas ut.

Gå til artikkelen Anti-Theft-beskyttelse i ESET Mobile Security for Android i kunnskapsbasen for å sette opp Anti-Theft-beskyttelse i ESET Mobile Security (kunnskapsbaseartikler er ikke tilgjengelig i alle språk).

Lås enheten automatisk

I tillegg til å låse enheten via ESET HOME-portalen, kan du konfigurere ESET Mobile Security slik at enheten låses automatisk når en av følgende handlinger utføres:

Når et SIM-kort tas ut – Hvis det klarerte SIM-kortet tas ut av enheten, låses enheten. For å fjerne og inspisere klarerte SIM-kort, trykk på Administrer klarerte SIM-kort, velg SIM-kortet du vil fjerne og trykk deretter på søppelkasseikonet action_button_delete. Sett inn SIM-kortet for å legge det til som et klarert SIM-kort. Hvis automatisk lås er aktivert, må du låse opp enheten. ESET Mobile Security ber deg bekrefte at SIM-kortet du nettopp satte inn, er klarert.


warning

Støtte for automatisk lås ved fjerning av SIM-kort

Funksjonen for automatisk lås ved fjerning av SIM-kort er utilgjengelig på CDMA- og WCDMA-enheter og enheter som kun støtter Wi-Fi.

Etter [X] mislykkede forsøk – Når dette er aktivert, låses enheten din etter et angitt antall mislykkede opplåsingsforsøk. Du kan stille inn antall mislykkede opplåsingsforsøk før enheten låses i Anti-Theft-innstillingene. Hvis det mislykkede forsøket ditt ble forårsaket av en feil, kan du rette det innen 30 sekunder, og det vil ikke regnes som et mislykket forsøk. Du kan endre tiden for en korrigering i Anti-Theft-oppsettet i alternativet Tid for korreksjon. Du kan også deaktivere tiden for korrigering, og enheten låses automatisk etter det angitte antall mislykkede forsøk.

Når enheten er låst, kan den vise informasjon for å kontakte eieren av enheten. Du kan også aktivere enheten til å ta bilder med begge kameraene for å få bilder av personen som prøver å låse opp enheten din.

Enhet er låst

Du kan angi at følgende skal skje når enheten låses:

Alternativet Vis kontaktdetaljer viser Kontakt eieren-detaljene når feil skjermlåskode oppgis. Trykk på Rediger kontaktdetaljer for å angi kontaktinformasjonen som skal vises når enheten er mistet. ESET HOME-e-postadressen din angis som standard.

Alternativet Ta et bilde lagrer bilder fra kameraene på fremsiden og baksiden i Galleri på enheten og i Anti-Theft-portalen ved mislykkede opplåsingsforsøk eller ved fjerning av SIM-kortet.

Hvordan låse opp mobilenheten min

Hvis du låste mobilenheten via ESET Mobile Security for Android-portalen eller ESET Anti-Theft har låst mobilenheten din, må du ha tilgang til ESET HOME-passordet ditt.


important

Lås opp en enhet som du eier, men som administreres av noen andre

Hvis din ESET Mobile Security for Android administreres av noen andres ESET HOME-konto, angir du passordet for den kontoen for å låse opp enheten.

Hvis du vil ha visuelle instruksjoner i hvordan du låser opp mobilenheten, kan du lese følgende ESET-kunnskapsbaseartikkel (tilgjengelig på engelsk og flere andre språk).