ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Povezivanje s ESET HOME računom

Da biste upotrebljavali ovu funkciju, nadogradite program ESET Mobile Security na verziju 6.3 ili noviju verziju.


important

Aktiviranje ESET Mobile Security pomoću ESET HOME portala

Ako želite aktivirati uređaj putem ESET HOME računa drugi put (na primjer, nakon ponovne instalacije programa ESET Mobile Security), morate ručno ukloniti uređaj iz pretplate na ESET HOME računu prije nego što nastavite. U suprotnom ovaj uređaj ne možete aktivirati koristeći ESET HOME.

Povezivanje uređaja s postojećim ESET HOME računom

1.Dodirnite gumb izbornika hamburger_menu.

2.Dodirnite ESET HOME.

arrow_down_homeNastavi sa servisom Google.
arrow_down_homeStvorite račun ili se prijavite
arrow_down_homeNastavi sa servisom Apple.
arrow_down_homeSkeniraj QR kod

3.Ako se ovim uređajem prvi put prijavljujete u ESET HOME, stvorite nadimak da biste uređaj lakše identificirali naESET HOME računu. Dodirnite Dalje.

4.Ako upotrebljavate besplatnu probnu verziju i imate dostupnu pretplatu na ESET HOME računu, ponudit će vam se aktivacija programa ESET Mobile Security.

a.Odaberite odgovarajuću pretplatu.

b.Dodirnite Aktiviraj.

5.Dodirnite Završi.


Odspoji uređaj s ESET HOME računa

1.Dodirnite gumb izbornika hamburger_menu.

2.Dodirnite ESET HOME račun.

3.Dodirnite Odspoji uređaj. Ako vaš uređaj nije povezan s ESET HOME računom, ova opcija nije dostupna.

4.Upotrijebite otisak prsta ili upišite PIN.

5.Dodirnite Odspoji.