Ajutor online ESET

Căutare Română
Selectaşi subiectul

Dezinstalare

ESET Mobile Security se poate dezinstala utilizându-se Expertul de dezinstalare disponibil în meniul principal din ESET Mobile Security.


note

Notă

Dezinstalarea produsului ESET Mobile Security va elibera o stație din licență.

1.Atingeți Meniu hamburger_menu.

2.Atingeți Setări.

3.Atingeți Dezinstalare.

4.Dacă protecția Anti-Theft este activată, vi se va solicita să introduceți codul PIN de securitate/traseul pentru ESET Mobile Security sau amprenta.

5.Atingeți Dezinstalare.

 

Ca alternativă, urmați pașii de mai jos pentru a dezinstala manual produsul:

Android 7 și versiuni ulterioare:

1.Accesați Setări și atingeți Gestionare aplicații > ESET Mobile Security > Dezinstalare. Dacă protecția Anti-Theft este activată, este posibil să vi se solicite să dezactivați Administratorul de dispozitiv pentru ESET Mobile Security înainte de dezinstalare.

Sau

1.În ESET Mobile Security, atingeți butonul pentru meniul principal hamburger_menu pentru a deschide meniul principal.

2.Selectați Setări.

3.Atingeți Dezinstalare.

4.Atingeți din nou Dezinstalare pentru confirmare.

 

Android 6:

1.Atingeţi pictograma Lansator launcher în ecranul principal din Android (sau navigaţi la Acasă > Meniu) şi atingeţi Setări > Securitate > Administratori dispozitiv. Selectaţi ESET Mobile Security şi atingeţi Dezactivare. Atingeți Deblocare și introduceți codul PIN de securitate/traseul. Puteți sări peste acest pas dacă aplicația nu mai este definită ca administrator de dispozitiv.

2.Reveniți la Setări și atingeți Gestionare aplicații > ESET Mobile Security > Dezinstalare.