ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Protokol aktivity

Přehled o provedených akcí máte k dispozici přímo na úvodní stránce programu ESET Mobile Security. V protokolu aktivit ESET Mobile Security naleznete informace o počtu zkontrolovaných stránek, provedených aktualizacích, přehled zkontrolovaných aplikací, provedených kontrol a mnohem více.

Chcete-li zobrazit úplnou historii Protokolu aktivity, ťukněte na ikonu > vedle položky Protokol aktivity. Klepnutím na Úplný přehled zobrazíte historii Protokolu aktivity. Ve výpisu použijte filtry k třídění činností dle stavu nebo ESET Mobile Security funkce, Příklad: Varování, Riziko, Anti-Theft, Licence. Činnosti můžete rovněž třídit dle data výskytu od novějších po starší.

Chcete vymazat historii Protokolu aktivity?

1.Otevřete si ESET Mobile Security.

2.Přejeďte prstem po obrazovce vzhůru.

3.Ťukněte na ikonu > vedle položky Protokol aktivity.

4.Ťukněte na ikonu menu three_dots_menu.

5.A ťukněte na Vymazat vše.

 

Pro smazání konkrétních záznamů z historie Protokolu aktivity:

1.Otevřete si ESET Mobile Security.

2.Přejeďte prstem po obrazovce vzhůru.

3.Ťukněte na ikonu > vedle položky Protokol aktivity.

4.Přejeďte prstem vlevo přes příslušný záznam.

5.Ťukněte na tlačítko Odstranit.