ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Odinštalovanie

Ak si želáte odinštalovať ESET Mobile Security, môžete použiť sprievodcu odinštalovaním, ktorý je dostupný z hlavného menu aplikácie ESET Mobile Security.

1.Ťuknite na Menu hamburger_menu.

2.Ťuknite na Nastavenia.

3.Ťuknite na Odinštalovať.

4.Ak je aktivovaná ochrana Anti‑Theft, ESET Mobile Security vás vyzve na zadanie PIN kódu/bezpečnostného vzoru alebo odtlačku prsta.

5.Ťuknite na Odinštalovať.

 

Druhou možnosťou je aplikáciu odinštalovať manuálne cez rozhranie samotného zariadenia. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Android 6 a staršie verzie:

1.Ťuknite na ikonu launcher na hlavnej obrazovke operačného systému Android (resp. prejdite do časti Domov > Menu) a zvoľte Nastavenia > Zabezpečenie > Správcovia zariadenia. Vyberte ESET Mobile Security a ťuknite na možnosť Deaktivovať. Následne ťuknite na Odomknúť a zadajte svoj PIN kód/bezpečnostný vzor. Pokiaľ aplikácia nie je zahrnutá v zozname správcov zariadenia, tento krok môžete preskočiť.

2.Prejdite do časti Nastavenia a ťuknite na Správca aplikácií > ESET Mobile Security > Odinštalovať.

Android 7 a novšie verzie:

1.Prejdite do časti Nastavenia a ťuknite na Správca aplikácií > ESET Mobile Security > Odinštalovať. Ak je aktivovaná ochrana Anti‑Theft, môže sa vám zobraziť výzva, aby ste najskôr deaktivovali ESET Mobile Security ako Správcu zariadenia.

alebo

1.Zobrazte ponuku hlavného menu ťuknutím na hamburger_menu.

2.Vyberte Nastavenia.

3.Ťuknite na Odinštalovať.

4.Pre potvrdenie znovu ťuknite na Odinštalovať.