ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Filter hovorov

Filter hovorov blokuje prichádzajúce alebo odchádzajúce hovory na základe vami určených pravidiel.

Po zablokovaní prichádzajúceho hovoru sa vám nezobrazí žiadna notifikácia. Zablokované hovory si však môžete skontrolovať v sekcii Protokol hovorov.

Možnosť Blokovať posledného volajúceho vám umožňuje zablokovať hovory prichádzajúce z telefónneho čísla posledného prijatého hovoru. Ťuknutím na túto možnosť sa automaticky vytvorí nové pravidlo v sekcii Pravidlá.

Pravidlá

Ak chcete vytvoriť nové pravidlo, ťuknite na ikonu +. Viac informácií nájdete v nasledujúcej kapitole.

Ak chcete upraviť existujúce pravidlo, ťuknite naň v zozname pravidiel. Ak si želáte vymazať existujúce pravidlo zo zoznamu Pravidlá, označte ho a ťuknite na Odstrániť.

Protokol hovorov

V sekcii Protokol hovorov sú zaznamenané všetky hovory, ktoré boli zablokované Filtrom hovorov. Každý záznam obsahuje meno volajúceho, príslušné telefónne číslo, dátum a čas hovoru.

 

note

Zariadenia bez SIM karty

Filter hovorov nefunguje na zariadeniach, ktoré nepodporujú volanie a správy.

warning

Odchádzajúce hovory

Filter hovorov neblokuje odchádzajúce hovory, ak používate aplikáciu ESET Mobile Security, ktorú ste si stiahli z Obchodu Google Play.

warning

Podpora

Filter hovorov je dostupný len na zariadeniach s operačným systémom Android vo verzii 6 alebo novších.