ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Antivírus

Antivírusový modul chráni vaše zariadenie pred škodlivým kódom zablokovaním a následným liečením všetkých prichádzajúcich hrozieb.

antivirus_226_1

Rezidentná ochrana

Rezidentná ochrana súborového systému kontroluje všetky súbory v priečinkoch so stiahnutými súbormi na prítomnosť škodlivého kódu pri ich otváraní, vytváraní alebo spúšťaní.

Rezidentná ochrana súborového systému sa predvolene spúšťa pri štarte systému a poskytuje nepretržitú kontrolu. Neodporúčame vypínať rezidentnú ochranu súborového systému v sekcii Antivírus. V prípade potreby sa k nastaveniam rezidentnej ochrany dostanete kliknutím na tlačidlo menu three_dots_menu > Rozšírené nastavenia > Rezidentná ochrana.

Skontrolovať zariadenie

Štandardne sa vykonáva kontrola predvolených typov súborov. Kontroluje sa pamäť, spustené procesy a ich DLL knižnice, ako aj súbory, ktoré sú súčasťou interného a externého úložiska. Informácie o vykonanej kontrole sa ukladajú do protokolu, ktorý nájdete v sekcii Protokoly kontroly. Ak si želáte zrušiť práve prebiehajúcu kontrolu, ťuknite na Zrušiť. Výsledok kontroly a štatistické údaje sa počas kontroly zobrazia v sekcii Antivírus.

warning

Kontrola pamäťovej karty

ESET Mobile Security nepodporuje kontrolu pamäťovej karty na zariadeniach so systémom Android vo verzii 5 a starších.

Nevyriešené hrozby

Ak ESET Mobile Security zachytí hrozbu, táto možnosť bude aktívna, až kým nevyberiete, aká akcia sa má s hrozbou vykonať. Na výber máte dve akcie – hrozbu môžete odstrániť alebo ignorovať.

Ignorovať hrozby

Ak sa rozhodnete nájdenú hrozbu ignorovať, zobrazí sa možnosť Ignorovať hrozby. Táto možnosť vám umožní odignorovanú hrozbu neskôr odstrániť.

Kontrola počas nabíjania

Ak je táto možnosť aktívna, kontrola sa spustí automaticky vždy vtedy, keď je zariadenie v nečinnosti, plne nabité a pripojené k nabíjačke.

Plánovaná kontrola

Plánovaná kontrola vám umožňuje nastaviť, aby sa Kontrola zariadenia spúšťala automaticky v stanovený deň a čas. Kontrolu naplánujete ťuknutím na prepínač vedľa položky Plánovaná kontrola a zvolením dní a času spúšťania kontroly.

Aktualizácia detekčných modulov

ESET Mobile Security Na základe predvolených nastavení sám zabezpečuje pravidelné aktualizácie aplikácie. Ak chcete aktualizáciu spustiť manuálne, ťuknite na možnosť Aktualizácia detekčných modulov.

note

Poplatky za dátové prenosy

Aktualizácie detekčných modulov sú vydávané podľa potreby (keď sa pridá vzorka novej hrozby), aby sa predišlo zbytočnému prenosu dát. Zatiaľ čo aktualizácie sú poskytované bezplatne, dátový prenos môže byť spoplatnený vaším mobilným operátorom.

 

Viac informácií o kontrolách nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Protokoly kontroly

Pokročilé nastavenia