ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Anti-Phishing

Pojmom phishing sa označuje kriminálna aktivita, ktorej cieľom je pomocou manipulačných techník priviesť používateľa k tomu, aby na falošnej webovej stránke poskytol informácie dôverného charakteru. Ide o metódu tzv. sociálneho inžinierstva. Phishing sa zvyčajne používa na získanie prístupu k citlivým údajom, napr. číslam bankových účtov, číslam kreditných kariet, PIN kódom alebo prihlasovacím menám a heslám.

Anti‑Phishing v produkte ESET Mobile Security takisto chráni používateľov pred webovými stránkami, ktoré sa považujú za škodlivé alebo nebezpečné.

Odporúčame ponechať funkciu Anti-Phishing zapnutú. Všetky potenciálne phishingové útoky prichádzajúce z webových stránok alebo domén, ktoré ESET eviduje vo svojej databáze hrozieb, budú zablokované. O pokuse o útok vás informuje výstražná notifikácia.

Funkcia Anti-Phishing sa integruje s najbežnejšími internetovými prehliadačmi a aplikáciami sociálnych sietí, ktoré sú dostupné pre operačný systém Android. Konkrétne ide o prehliadač Chrome a prehliadače, ktoré sú na zariadeniach so systémom Android vopred nainštalované výrobcom (zvyčajne pod názvom Internet alebo Prehliadač). Ostatné prehliadače nemusia byť proti phishingu chránené, keďže neposkytujú dostatočnú integráciu na fungovanie funkcie Anti-Phishing. Odporúčame vám preto používať len podporované prehliadače, v ktorých môžete antiphishingovú ochranu využiť naplno.

important

Dôležité

ESET na zaistenie správnej integrácie funkcie Anti‑Phishing s webovými prehliadačmi odporúča používať Android 6 (Marshmallow) alebo novšiu verziu.

Zlepšenie funkčnosti – ESET Mobile Security vás upozorní, ak funkcia Anti‑Phishing vyžaduje dodatočné povolenia v rámci operačného systému Android. Ťuknite na Povoliť, čím otvoríte nastavenia zjednodušeného ovládania systému, kde môžete pridať podporu viacerých internetových prehliadačov a povoliť ochranu pri prehliadaní internetu v súkromnom (inkognito) režime. Ak nechcete, aby vás aplikácia na danú skutočnosť upozorňovala ako na problém, zvoľte možnosť Ignorovať tento problém (neodporúča sa).

Funkciu Anti‑Phishing môžete vypnúť ťuknutím na ikonu menu three_dots_menu a následne na možnosť Vypnúť.

note

Anti-Phishing a Samsung DeX

Anti-Phishing nie je podporovaný na zariadeniach pripojených k stanici Samsung DeX.

Chránené prehliadače

Chrome

Chrome Beta

Firefox

Firefox Beta

Opera

Opera Beta

Opera Mini

Opera Mini Beta

Opera TV Browser

Samsung Internet

Mint

Yandex

DuckDuckGo (pre ESET Mobile Security vo verzii 6.1 a novších)

Kiwi Browser

Edge

Silk na zariadeniach spoločnosti Amazon

Mi Browser

Xiaomi Mi Browser

Vewd na zariadeniach Android TV

Chránené aplikácie sociálnych sietí

Facebook

Facebook Lite

Messenger

Messenger Lite

Instagram

Aplikácie sociálnych sietí, ktoré používajú súčasti chránených prehliadačov vo webovom zobrazení, sú takisto chránené.