Ajutor online ESET

Căutare Română
Selectaşi subiectul

Dezinstalare

ESET Mobile Security se poate dezinstala utilizându-se Expertul de dezinstalare disponibil în meniul principal din ESET Mobile Security.

1.Atingeți Meniu hamburger_menu.

2.Atingeți Setări.

3.Atingeți Dezinstalare.

4.Dacă protecția Anti-Theft este activată, vi se va solicita să introduceți codul PIN de securitate/traseul pentru ESET Mobile Security sau amprenta.

5.Atingeți Dezinstalare.

 

Ca alternativă, urmați pașii de mai jos pentru a dezinstala manual produsul:

Android 6 și versiuni anterioare:

1.Atingeţi pictograma Lansator launcher în ecranul principal din Android (sau navigaţi la Acasă > Meniu) şi atingeţi Setări > Securitate > Administratori dispozitiv. Selectaţi ESET Mobile Security şi atingeţi Dezactivare. Atingeți Deblocare și introduceți codul PIN de securitate/traseul. Puteţi omite acest pas dacă aplicaţia nu mai este definită drept Administrator dispozitiv.

2.Reveniți la Setări și atingeți Gestionare aplicații > ESET Mobile Security > Dezinstalare.

Android 7 și versiuni ulterioare:

1.Accesați Setări și atingeți Gestionare aplicații > ESET Mobile Security > Dezinstalare. Dacă protecția Anti-Theft este activată, este posibil să vi se solicite să dezactivați Administratorul de dispozitiv pentru ESET Mobile Security înainte de dezinstalare.

Sau

1.Atingeți hamburger_menu pentru a se deschide meniul principal.

2.Selectați Setări.

3.Atingeți Dezinstalare.

4.Atingeți din nou Dezinstalare pentru confirmare.