ESET Hjelp på Internett

Søk Norsk
Velg tema

Sikkerhetsrevisjon

Sikkerhetsrevisjon hjelper deg å overvåke og endre viktige enhetsinnstillinger. Se gjennom tillatelsene for alle programmer som er installert på enheten din, for å forebygge sikkerhetsrisikoer.

For å aktivere eller deaktivere Sikkerhetsrevisjon og dens spesifikke komponenter, trykker du på menyknappen three_dots_menu og deretter på Deaktiver enhetsovervåkning eller Deaktiver programrevisjon.

Enhetsovervåkning

Programkontroll