ESET Hjelp på Internett

Søk Norsk
Velg tema

Anti-Theft

ESET Anti-Theft-funksjonen beskytter mobilenheten din mot uautorisert tilgang, lar deg overvåke fremmed aktivitet og spore enhetens plassering. Du kan også vise en melding til finneren hvis enheten er mistet.

Hvis enheten er tapt, kan du administrere den ved å bruke ESET Anti-Theft-portalen, eller du kan utføre spesifikke handlinger ved å bruke SMS-kommandoer fra en enhet som tilhører en klarert kontakt. For å utføre handlinger via SMS må du konfigurere funksjonen for klarerte venner og legge til telefonnumrene deres i listen over klarerte kontakter. Gå til artikkelen Anti-Theft-beskyttelse i ESET Mobile Security for Android i kunnskapsbasen for å sette opp Anti-Theft-beskyttelse i ESET Mobile Security. (Artikler i kunnskapsbasen er ikke tilgjengelige på alle språk.)

ESET Anti-Theft trenger tillatelsene enhetsposisjon og kameratilgang for å fungere. ESET Mobile Security trenger tillatelse til skjermoverlapping for å vise advarsler og låse enheten din.

Denne funksjonen lar deg justere advarslene og aktiviteter som utløses av Mistenkelig modus. ESET Mobile Security lagrer jevnlig enhetsplasseringen, kamerabilder og WiFi IP-adresser. Du kan definere følgende:

Lås enheten automatisk

Du kan konfigurere ESET Mobile Security for å automatisk låse enheten din når en av følgende handlinger skjer:

Når et SIM-kort er fjernet – Hvis det klarerte SIM-kortet fjernes fra enheten, låses enheten. For å fjerne og inspisere klarerte SIM-kort, trykk på Administrer klarerte SIM-kort, velg SIM-kortet du vil fjerne og trykk deretter på søppelkasseikonet action_button_delete. Sett inn SIM-kortet for å legge det til som et klarert SIM-kort. Hvis automatisk lås er aktivert, må du låse opp enheten. ESET Mobile Security  ber deg bekrefte at SIM-kortet du nettopp satte inn, er klarert. For å gjøre det mulig å bruke denne funksjonaliteten oppretter vi en unik identifikator ESET#### på SIM-kortet ditt og i kontaktene dine. Ikke slett den unike identifikatoren. Enheten låses hvis identifikasjonskontakten slettes.

warning

Støtte for automatisk lås ved fjerning av SIM-kort

Automatisk lås på fjerningsfunksjonen for SIM-kort er ikke tilgjengelig på CDMA- og WCDMA-enheter og enheter som kun støtter WiFi.

Etter [X] mislykkede forsøk – Når dette er aktivert, låses enheten din etter et angitt antall mislykkede opplåsingsforsøk. Du kan stille inn antall mislykkede opplåsingsforsøk før enheten låses i Anti-Theft-innstillingene. Hvis det mislykkede forsøket ditt ble forårsaket av en feil, kan du rette det innen 30 sekunder, og det vil ikke regnes som et mislykket forsøk. Du kan endre tiden for en korrigering i Anti-Theft-oppsettet i alternativet Tid for korreksjon. Du kan også deaktivere tiden for korrigering, og enheten låses automatisk etter det angitte antall mislykkede forsøk.

Når enheten er låst, kan du vise informasjon for å kontakte eieren av enheten. Du kan også aktivere enheten til å ta bilder med begge kameraene for å få bilder av personen som prøver å låse opp enheten din.

Enhet er låst

Når enheten er låst, kan følgende handlinger utføres:

Vis kontaktopplysninger – viser kontakteier-alternativet når en uriktig skjermlåskode skrives inn.

Ta et bilde – lagrer de bakre og fremre kamerabildene til enhetens Galleri og Anti-Theft-portalen i tilfelle et mislykket opplåsingsforsøk eller fjerning av SIM-kort.

 

SMS-kommandoer

Når dette er aktivert, kan du sende SMS-kommandoer for å utføre en handling som å låse enheten, finne enheten eller slette enheten fullstendig. For å kunne sende SMS-kommandoer, må du ha lagret telefonnummeret til enheten du vil bruke til å sende SMS-kommandoer som en klarert kontakt.

Administrere klarerte kontakter

For å legge til en klarert kontakt, trykk på Administrer klarerte kontakter og trykk på +icon_plus-ikonet nederst til høyre. Du kan velge hvilke kommandoer som den klarerte kontakten kan sende. Den klarerte kontakten kan også motta et varsel når det klarerte SIM-kortet ditt er fjernet.

 

important

Tekstmeldingsfunksjoner

Anti-Theft-funksjonene Klarerte SIM-kort og Tekstkommandoer for SMS er ikke tilgjengelige på CDMA-enheter og enheter som ikke støtter tekstmeldinger.