העזרה המקוונת של ESET

חיפוש עברית
בחר את הנושא

הסרה

ESET Mobile Security ניתן להסיר את המוצר באמצעות אשף ההסרה, הזמין מהתפריט הראשי ב-ESET Mobile Security.

 1. הקש על 'תפריט' hamburger_menu.
 2. הקש על הגדרות.
 3. הקש על הסר התקנה.
 4. אם המערכת נגד גניבה הופעלה, תתבקש להזין את קוד ה-PIN/תבנית ביטול הנעילה של ESET Mobile Security או את טביעת האצבע שלך.
 5. הקש על הסר התקנה.

 

לחלופין, בצע את השלבים הבאים כדי להסיר את התקנת המוצר באופן ידני:

Android 6 ומטה:

 1. הקש על הסמל 'מפעיל האפליקציות' launcher במסך הבית של Android (או נווט אל 'בית' < 'תפריט') והקש על הגדרות > אבטחה > מנהלי מכשיר. בחר באפשרות ESET Mobile Security והקש על בטל הפעלה. הקש על בטל נעילה והזן את קוד ה-PIN/תבנית ביטול הנעילה שלך. תוכל לדלג על שלב זה אם האפליקציה כבר אינה מוגדרת כמנהל מערכת של מכשיר.
 2. חזור אל הגדרות והקש על נהל אפליקציות > ESET Mobile Security > הסר התקנה.

Android 7 ואילך:

 1. עבור אל 'הגדרות' והקש על נהל אפליקציות > ESET Mobile Security > הסר התקנה. אם ההגנה של המערכת נגד גניבה מופעלת, ייתכן שתתבקש לבטל את ההפעלה של מנהל המכשיר עבור ESET Mobile Security לפני הסרת התקנתו.

או

 1. הקש על hamburger_menu כדי לפתוח את התפריט הראשי.
 2. בחר הגדרות.
 3. הקש על הסר התקנה.
 4. הקש שוב על הסר התקנה כדי לאשר את החלטתך.