העזרה המקוונת של ESET

חיפוש עברית
בחר את הנושא

דוח אבטחה

דוח אבטחה מספק סקירה מקיפה של כל מודול בתוכנית כולל הסטטוס והסטטיסטיקות שלו. ניתן גם להפעיל את המודולים שאינם מאופשרים כעת מהמסך דוח אבטחה. המקטע של כל מודול בתוכנית כולל את המידע הבא.

אנטי וירוס

 • אפליקציות מותקנות
 • אפליקציות מעודכנות
 • אפליקציות שנסרקו
 • איומים שזוהו
 • עדכונים של מנגנון האיתור

נעילת אפליקציות

 • מספר אפליקציות מוגנות
 • מספר ניסיונות ביטול נעילת אפליקציות שבוצעו בהצלחה
 • מספר ניסיונות ביטול נעילה שנכשלו

מערכת אנטי פישינג

 • אתרי אינטרנט שנסרקו
 • איומים שזוהו

מסנן שיחות

 • שיחות שהתקבלו
 • שיחות שנחסמו

ביקורת אבטחה

 • התראות נדידה
 • אזהרות רשתות Wi-Fi פתוחות

הגנה על תשלומים

 • מספר אפליקציות מוגנות
 • מספר הסריקות של אפליקציות מוגנות

 

ESET Mobile Securityיציג התראה עם דוח חודשי קצר בשורת המצב של Android מדי חודש. אם אין ברצונך לקבל התראות אלה, אפשר את האפשרות אל תציג התראה עם דוח חודשי.