העזרה המקוונת של ESET

חיפוש עברית
בחר את הנושא

נעילת אפליקציות

'נעילת אפליקציות' מאפשרת לך גישה מאובטחת לאפליקציות נבחרות (הודעת דוא"ל, הודעות, לוח שנה וכו') באמצעות קוד PIN או טביעת אצבע. נעילת אפליקציות מונעת גישה לא מורשית לאפליקציות נבחרות גם כאשר נעילת המכשיר מבוטלת.

example

המלצה

הפעל את ההרשאות שכבת-על (אפליקציות שיכולות להופיע מעל אפליקציות אחרות) עבור ESET Mobile Security להשגת פונקציונליות מיטבית.

כדי להגדיר נעילת אפליקציות במכשיר שלך:

 1. הקש על נעילת אפליקציות במסך הראשי של ESET Mobile Security.
 2. הקש על אפשר.
 3. הקלד את ה-PIN שלך, שמבטל נעילה של אפליקציות.
 4. אשר את ה-PIN שלך על-ידי הקלדתו שוב.
 5. הקש על אפליקציה כדי לנעול אותה או לבטל את נעילתה.

קביעת תצורה של הגדרות נעילת אפליקציות

כדי לגשת להגדרות של נעילת אפליקציות, פתח את תפריט three_dots_menu בפינה השמאלית העליונה ולחץ על הגדרות:

 • נעל אפליקציות חדשות—כאשר נעילת אפליקציות מאופשרת, לאחר ההתקנה של אפליקציה חדשה במכשיר שלך, תישאל אם ברצונך לנעול אותה.
 • נעל מחדש אפליקציה—תוכל להגדיר את נעילת האפליקציות כדי לנעול אפליקציה מיד לאחר סגירתה, לאחר כיבוי המסך או בחלוף דקה.
 • סוג נעילה—באפשרותך לנעול את האפליקציה באמצעות קוד PIN או תבנית.
 • בטל נעילה באמצעות טביעת אצבע—אפשרות זו זמינה רק אם טביעת אצבע מאומתת נשמרת במכשיר שלך. כאשר אפשרות זו פעילה, באפשרותך לבטל את הנעילה של אפליקציות באמצעות טביעת האצבע השמורה במכשיר שלך. עדיין תוכל לבטל את נעילת האפליקציה באמצעות קוד ה-PIN. לשם כך, הקש על השתמש בקוד PIN בעת פתיחת אפליקציה נעולה.
 • התראה על פורץ—לאחר סדרה של ניסיונות ביטול נעילה שנכשלו ESET Mobile Security יצלם את הפורץ. התמונה תוצג בפעם הבאה שנעילת האפליקציה תבוטל בהצלחה.

השבת נעילת אפליקציות

 1. עבור אל התכונה 'נעילת אפליקציות' ב-ESET Mobile Security.
 2. הקלד את ה-PIN שלך עבור נעילת אפליקציות.
 3. הקש על התפריט three_dots_menu בפינה השמאלית העליונה.
 4. הקש על השבת.

night_mode_iconהפעל מצב לילה

באפשרותך להפעיל את מצב לילה במסך נעילת האפליקציות כדי להקל על העיניים על-ידי הקשה על סמל מצב הלילה בפינה השמאלית העליונה.