העזרה המקוונת של ESET

חיפוש עברית
בחר את הנושא

אנטי וירוס

המודול 'אנטי וירוס' מגן על המכשיר שלך מפני קוד זדוני על ידי חסימת איומים נכנסים וניקוי שלהם.

antivirus_226_1

הגנה בזמן אמת

הגנה בזמן אמת על מערכת קבצים שולטת בכל הקבצים בתיקיות ההורדה עבור קוד זדוני בעת פתיחה, יצירה או הפעלה.

כברירת מחדל, הגנה בזמן אמת על מערכת קבצים מופעלת בעת הפעלת המערכת ומספקת סריקה ללא הפרעה. אנחנו לא ממליצים להשבית את התכונה של 'הגנה בזמן אמת על מערכת קבצים' במקטע אנטי-וירוס לחץ על לחצן התפריט three_dots_menu > הגדרות מתקדמות > הגנה בזמן אמת.

סרוק מכשיר

סוגי קבצים מסוימים המוגדרים מראש נסרקים כברירת מחדל. סריקת מכשיר בודקת את הזיכרון, התהליכים הפועלים, ספריות הקישור הדינאמי התלויות שלהם והקבצים המהווים חלק מזיכרון פנימי או ניתן להסרה. סיכום קצר של הסריקה יישמר בקובץ לוג, הזמין במקטע לוגי סריקות. אם ברצונך לבטל סריקה שכבר מתבצעת, הקש על בטל. התוצאות והנתונים הסטטיסטיים של הסריקה יוצגו במהלך הסריקה במקטע אנטי וירוס.

warning

סריקת כרטיסי זיכרון

ESET Mobile Security לא תומך בסריקת כרטיסי במכשירים עם Android 5 ומטה.

איומים שלא נפתרו

לאחר ש-ESET Mobile Security יזהה איום, אפשרות זו תהיה זמינה עד שתבחר בפעולה בתגובה לאיום. הפעולות הזמינות לתגובה הן הסרת האיום או התעלמות ממנו.

התעלם מהאיומים

לאחר שתבחר להתעלם מאיום, האפשרות התעלם מהאיומים תופיע. אפשרות זו עדיין תאפשר לך להסיר במועד מאוחר יותר איום שממנו התעלמת.

סריקת On-Charger

לאחר בחירת אפשרות זו, הסריקה תופעל אוטומטית כשהמכשיר אינו פעיל, טעון לחלוטין ומחובר למטען.

סריקה מתוזמנת

סריקה מתוזמנת מאפשרת לך לתזמן הפעלה אוטומטית של סריקת מכשיר במועד שתגדיר מראש. כדי לתזמן סריקה, הקש על המתג שליד האפשרות סריקה מתוזמנת וציין את התאריכים והשעות שבהם הסריקה תופעל.

עדכן מודולי זיהוי

כברירת מחדל, ESET Mobile Security כולל משימת עדכון, כדי להבטיח שהתוכנית תתעדכן באופן סדיר. כדי להפעיל את העדכון ידנית, הקש על עדכן מודולי איתור.

note

העברות נתונים במהלך טעינה

כדי למנוע שימוש בלתי-נחוץ בפס רחב, עדכונים מונפקים לפי הצורך כאשר נוסף איום חדש. העדכונים ניתנים ללא תשלום, אך ייתכן שספק השירות הסלולארי שלך יחייב אותך עבור העברת נתונים.

 

לקבלת מידע נוסף על סריקות, הפעל את הקישורים הבאים: