Anropsfilter

Anropsfilter blokkerer innkommende eller utgående anrop basert på reglene du angir.

Anropsvarsler vises ikke når et innkommende anrop blokkeres. Se Anropsloggen for å se etter anrop som kan ha blitt blokkert ved en feiltakelse.

Blokker siste innringer – trykk for å blokkere innkommende samtaler fra siste mottatte telefonnummer. Dette oppretter en ny regel.

Regler

Opprett en ny regel ved å trykke på +-ikonet. Se neste kapittel for mer informasjon.

Du kan endre en eksisterende regel ved å trykke på den i listen over regler . For å fjerne en oppføring fra listen Regler velger du oppføringen og trykker på Fjern.

Anropslogg

Anropslogg-delen viser loggen over alle anrop som blokkeres av anropsfilteret. Hver logg inneholder navnet på anropet, tilhørende telefonnummer samt dato og klokkeslett for hendelsen.

 

note

Enheter uten SIM-kort

Anropsfilter fungerer ikke på enheter som ikke støtter anrop og meldinger.

warning

Utgående anrop

Anropsfilter er ikke blokkert for utgående samtale i ESET Mobile Security lastet ned fra Google Play.

warning

Android-støtte

Anropsfilter er bare tilgjengelig på enheter med Android 5.1 eller nyere.