payment_protection_iconZaštita plaćanja

Zaštita plaćanja je dodatna razina zaštite osmišljena za zaštitu financijskih podataka na uređajima Android od naprednog phishinga i drugih prijetnji. Zaštita plaćanja sprječava da druge aplikacije primijete pokretanje zaštićenih aplikacija i onemogućava im da zamijene informacije ili čitaju podatke koji se prikazuju na zaslonu u zaštićenim aplikacijama.

Otvaranje aplikacija za bankarstvo i plaćanje uz zaštitu plaćanja

Da biste na siguran način pristupili aplikacijama za bankarstvo i plaćanje, otvorite aplikaciju putem Sigurnog pokretača. Sigurni pokretač se stvara prilikom aktivacije zaštite plaćanja. Nakon aktivacije zaštite plaćanja, Sigurni pokretač već će sadržavati neke aplikacije za bankarstvo i plaćanje. Da biste dodali više aplikacija u Sigurni pokretač:

1.Otvorite Sigurni pokretač.

2.U gornjem desnom kutu dodirnite Upravljanje.

3.Odaberite aplikacije koje želite zaštititi u Sigurnom pokretaču.

4.Dodirnite "U redu" da biste potvrdili odabir.

Ako ne otvorite aplikacije za bankarstvo i plaćanje putem Sigurnog pokretača, ESET Mobile Security će prikazati obavijest o nesigurnom pokretanju aplikacije.

Što je Sigurni pokretač i kako mu mogu pristupiti?

Sigurni pokretač nalazi se na popisu aplikacija safe_launcher_app ili u programu ESET Mobile Security > Zaštita plaćanja ic_payment_protection.

note

Pristup Sigurnom pokretaču

Za lakši i brži pristup aplikacijama za bankarstvo i plaćanje možete dodati Sigurni pokretač na početni zaslon. Da biste dodali Sigurni pokretač na početni zaslon, dugim pritiskom pritisnite ikonu Sigurnog pokretača i povucite je na početni zaslon.