Filtr hovorů

Filtr hovorů blokuje příchozí a odchozí hovory v závislosti na pravidlech, která jste nastavili.

Upozornění na hovor nebude zobrazeno, pokud máte příchozí hovor blokován. Otevřete si Historii k ověření, zda není volající blokován omylem.

Pokud chcete zablokovat hovory z naposledy přijatého telefonního čísla, ťukněte na Blokovat posledního volajícího. Tím se vytvoří nové pravidlo filtru hovorů.

Pravidla

Pro vytvoření nového pravidla ťukněte na ikonu +. Více informací o vytváření pravidel naleznete v další kapitole.

Pro úpravu existujícího pravidla na něj ťukněte v seznamu pravidel. Pro odebrání pravidlo vyberte a ťukněte na možnost Odstranit.

Protokol hovorů

V sekci Protokol hovorů naleznete přehled všech blokovaných hovorů. Každý záznam obsahuje název události, odpovídající telefonní číslo, datum a čas, kdy se událost vyskytla.

 

note

Zařízení bez SIM karty

Filtr hovorů není dostupný na zařízeních, které nepodporují příjem hovorů a zpráv.

warning

Odchozí hovory

Filtr hovorů neblokuje odchozí hovory v ESET Mobile Security staženém na Google Play.

warning

Podpora Android

Filtr hovorů je dostupný pouze v zařízeních s OS Android 5.1 a vyšším.