Anti-Phishing

Pojmom phishing sa označuje kriminálna aktivita, ktorej cieľom je pomocou manipulačných techník priviesť používateľa k tomu, aby na falošnej webovej stránke poskytol informácie dôverného charakteru. Ide o metódy tzv. sociálneho inžinierstva. Phishing sa zvyčajne používa na získanie prístupu k citlivým údajom, napr. číslam bankových účtov, číslam kreditných kariet, PIN kódom alebo prihlasovacím menám a heslám.

Odporúčame ponechať funkciu Anti-Phishing zapnutú. Všetky potenciálne útoky prichádzajúce z webových stránok alebo domén, ktoré spoločnosť ESET eviduje vo svojej databáze hrozieb, budú zablokované. O pokuse o útok budete informovaný výstražnou notifikáciou.

Funkcia Anti-Phishing sa integruje s najbežnejšími internetovými prehliadačmi, ktoré sú dostupné pre operačný systém Android, konkrétne s prehliadačom Chrome a prehliadačmi, ktoré sú na zariadeniach Android vopred nainštalované výrobcom (zvyčajne pod názvom Internet alebo Prehliadač). Ostatné prehliadače nemusia byť proti phishingu chránené, keďže neposkytujú dostatočnú integráciu na fungovanie funkcie Anti-Phishing. Odporúčame vám preto používať len podporované prehliadače, v ktorých môžete Anti-phishing ochranu využiť naplno.

 

Zlepšenie funkčnosti – ESET Mobile Security vás upozorní, ak funkcia Anti-Phishing ochrana vyžaduje dodatočné povolenia v rámci operačného systému Android. Ťuknite na Povoliť, čím otvoríte nastavenia zjednodušeného ovládania systému, kde môžete pridať podporu viacerých internetových prehliadačov a povoliť ochranu pri prehliadaní internetu v súkromnom (inkognito) režime. Ak nechcete, aby vás aplikácia na danú skutočnosť upozorňovala ako na problém, zvoľte možnosť Ignorovať tento problém (neodporúča sa).

Pre vypnutie funkcie Anti-Phishing ťuknite na ikonu menu three_dots_menu a následne na možnosť Vypnúť.

note

Anti-Phishing a Samsung DeX

Anti-Phishing nie je podporovaný na zariadených pripojených k stanici Samsung DeX.