Dnevnik aktivnosti

Dnevnik aktivnosti prikazuje dnevne aktivnosti programa ESET Mobile Security na glavnom zaslonu aplikacije ESET Mobile Security. Dnevnik aktivnosti sadrži informacije o web stranicama koje je skenirao program ESET Mobile Security, nadogradnjama programa ESET Mobile Security, nadogradnjama aplikacija, instaliranim aplikacijama, skeniranjima programa ESET Mobile Security i ostalome.

Cijelu povijest dnevnika aktivnosti možete prikazati tako da dodirnete Puno izvješće u dnevniku aktivnosti. U punom izvješću dnevnika aktivnosti s pomoću opcije Filtri možete filtrirati aktivnosti prema statusu ili funkciji ESET Mobile Security. Primjerice: Upozorenje, Rizik, Anti-Theft i Licenca. Aktivnosti također možete filtrirati prema datumu.

Da biste očistili cijelu povijest dnevnika aktivnosti:

1.Otvori ESET Mobile Security.

2.Prijeđite prstom prema gore na početnom zaslonu.

3.Dodirnite Puno izvješće.

4.Dodirnite ikonu izbornika three_dots_menu.

5.Dodirnite Očisti sve.

Da biste uklonili pojedinačne zapise iz povijesti dnevnika aktivnosti:

1.Otvori ESET Mobile Security.

2.Prijeđite prstom prema gore na početnom zaslonu.

3.Dodirnite Puno izvješće.

4.Dodirnite zapis koji želite ukloniti.

5.Dodirnite ikonu kante za smeće pokraj odabranog zapisa.