Raport zabezpieczeń

Ekran Raport zabezpieczeń udostępnia szczegółowy przegląd każdego modułu programu wraz z jego stanem i statystykami. Na ekranie Raport zabezpieczeń można też włączyć moduły, które nie są obecnie używane. Każda sekcja modułu programu zawiera poniższe informacje.

Antywirus:

Zainstalowane aplikacje

Zaktualizowane aplikacje

Przeskanowane aplikacje

Wykryte zagrożenia

Aktualizacje silnika detekcji

 

Blokada aplikacji:

Liczba chronionych aplikacji

Liczba udanych odblokowań aplikacji

Liczba nieudanych prób odblokowania

 

Ochrona przed atakami typu „phishing”:

Przeskanowane witryny internetowe

Wykryte zagrożenia

 

Audyt zabezpieczeń:

Alerty dotyczące roamingu

Ostrzeżenia dotyczące otwartej sieci WI-FI

 

ESET Mobile Security co miesiąc wyświetla krótki miesięczny raport w postaci komunikatu na pasku powiadomień systemu Android. Aby nie otrzymywać tych powiadomień, włącz opcję Nie pokazuj powiadomienia o miesięcznym raporcie.