Monitorowanie urządzenia

W sekcji Monitorowanie urządzenia należy określić elementy urządzenia monitorowane przez program ESET Mobile Security.

Aby wyświetlić szczegółowy opis każdej opcji oraz jej bieżący status, należy ją nacisnąć. W przypadku opcji Nieznane źródła i Tryb debugowania należy nacisnąć pozycję Otwórz ustawienia, aby zmienić ustawienia w ustawieniach systemu operacyjnego Android.

Każdy komponent można wyłączyć. Wybierz komponent, który chcesz wyłączyć, wybierz ikonę menu three_dots_menu, a następnie wybierz pozycję Wyłącz.

security_audit_033_1