Nowości

Poniższe aktualizacje i usprawnienia zostały wprowadzone w programie ESET Mobile Security 4:

Ulepszony interfejs użytkownika

Blokada aplikacji

Uprawnienia systemu są łatwo dostępne z poziomu programuESET Mobile Security

Urządzenie zrootowane — ta funkcja audytu zabezpieczeń wykrywa, czy urządzenie zostało zrootowane.

Filtrowanie Dziennika aktywności

Tworzenie kopii zapasowych ustawień aplikacji i ich przywracanie