Blokada aplikacji

Funkcja Blokada aplikacji umożliwia zabezpieczanie dostępu do wybranych aplikacji (do obsługi poczty e-mail, wiadomości, kalendarza itd.) przy użyciu kodu PIN lub odcisku palca. Blokada aplikacji zapobiega dostępowi osób nieupoważnionych do wybranych aplikacji nawet wtedy, gdy urządzenie jest odblokowane.

note

Zalecenie

Funkcja ta działa lepiej po włączeniu uprawnienia Nakładka ekranowa (umożliwia wyświetlanie aplikacji na wierzchu) dla ESET Mobile Security.

note

Zalecenie

W przypadku używania funkcji Blokada aplikacji zalecamy ustawienie hasła zabezpieczeń w obszarze ustawień funkcji Anti-Theft, aby można było zresetować kod PIN tej funkcji w przypadku jego zgubienia lub zapomnienia.

 

Aby skonfigurować funkcję Blokada aplikacji na urządzeniu, należy wykonać poniższe czynności:

1.Włącz Blokadę aplikacji na ekranie głównym aplikacji ESET Mobile Security.

2.Naciśnij pozycję Włącz blokadę aplikacji.

3.Wprowadź kod PIN, który będzie służyć do odblokowywania aplikacji.

4.Potwierdź kod PIN.

5.Naciśnij aplikację, aby ją zablokować lub odblokować.

 

settings_icon Ustawienia funkcji Blokada aplikacji

Naciśnij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, aby uzyskać dostęp do ustawień funkcji Blokada aplikacji:

Zablokuj nowe aplikacje — kiedy ta opcja jest włączona, po instalacji nowej aplikacji na urządzeniu jest wyświetlane pytanie, czy chcesz zablokować nową aplikację.

Zablokuj ponownie aplikację — możesz ustawić Blokadę aplikacji tak, by blokowała aplikacje bezpośrednio po zamknięciu, po wyłączeniu ekranu lub po upływie minuty.

Typ blokady — aplikację można zablokować przy użyciu kodu PIN lub wzoru.

Odblokuj odciskiem palcata opcja jest dostępna tylko po zapisaniu zweryfikowanego odcisku palca na urządzeniu. Po jej włączeniu można odblokowywać aplikacje przy użyciu odcisku palca zapisanego na urządzeniu. Nadal będzie można odblokowywać aplikacje przy użyciu kodu PIN. Aby to zrobić, wybierz pozycję Użyj kodu PIN podczas otwierania zablokowanej aplikacji.

Alert o włamaniu — po serii nieudanych prób odblokowania urządzenia ESET Mobile Security robi zdjęcie włamywaczowi. Zdjęcie to jest wyświetlane po kolejnym udanym odblokowaniu aplikacji.

Wyłącz blokadę aplikacji

 

night_mode_iconTryb nocny

Tryb nocny na ekranie blokady jest łagodniejszy dla oczu i można go włączyć, wybierając ikonę trybu nocnego w prawym górnym rogu.