Ustawienia zaawansowane

antivirus_273_1

 

Poziom skanowania

Istnieją 2 poziomy skanowania:

Inteligentneumożliwia skanowanie zainstalowanych aplikacji, plików DEX (plików wykonywalnych systemu operacyjnego Android), plików SO (bibliotek) oraz archiwów przy maksymalnej głębokości skanowania sięgającej 3 archiwów zagnieżdżonych, a także zawartości kart SD.

Dokładneobejmuje wszystkie typy plików, zarówno w pamięci wewnętrznej, jak i na karcie SD, bez względu na ich rozszerzenie.

 

Ochrona w czasie rzeczywistym

Skaner działający w czasie rzeczywistym uruchamia się automatycznie wraz z systemem i skanuje znajdujące się w nim pliki. Automatycznie skanuje folder pobierania oraz zainstalowane lub zaktualizowane aplikacje.

 

System reputacji ESET Live Grid©

ESET LiveGrid to system zapobiegający przed zagrożeniami, który zapewnia urządzeniu dodatkową ochronę. Stale monitoruje on programy i procesy uruchamiane przez system, wykorzystując dane zebrane od milionów użytkowników produktów firmy ESET. Dzięki temu możemy oferować wszystkim użytkownikom produktów firmy ESET lepszą i bardziej precyzyjną ochroną proaktywną oraz szybsze skanowanie. Zalecamy włączenie tej funkcji.

 

System informacji zwrotnych ESET Live Grid©

Umożliwia nam gromadzenie anonimowych statystyk, raportów o awariach i danych diagnostycznych dotyczących podejrzanych obiektów. Informacje te przetwarzamy automatycznie w celu tworzenia mechanizmu detekcji w chmurze.

 

Nośniki wymienne

ESET Mobile Security skanuje wszystkie nośniki wymienne podłączone do urządzenia, w tym pamięci USB Flash, zewnętrzne dyski twarde itp.

 

Wykryj potencjalnie niepożądane aplikacje

Potencjalnie niepożądana aplikacja jest programem zawierającym oprogramowanie typu adware powodującym instalowanie pasków narzędzi, śledzącym wyniki wyszukiwania lub mającym niejasne działanie. W niektórych sytuacjach może się okazać, że korzyści oferowane przez potencjalnie niepożądaną aplikację przeważają nad ryzykiem. Z tego powodu firma ESET przydziela takim aplikacjom kategorię niskiego ryzyka, aby je odróżnić od szkodliwego oprogramowania.

 

Wykryj potencjalnie niebezpieczne aplikacje

Istnieje wiele uznanych aplikacji, których zadaniem jest ułatwianie zarządzania urządzeniami pracującymi w sieci. Obejmuje ona takie programy, jak narzędzia do zdalnego dostępu, aplikacje do łamania haseł i programy rejestrujące znaki wprowadzane na klawiaturze. Potencjalnie niebezpieczne aplikacje to kategoria, do której należą niektóre legalne programy komercyjne. W nieodpowiednich rękach aplikacje te mogą być wykorzystywane do nieuprawnionych działań. Włączenie opcji Wykryj potencjalnie niebezpieczne aplikacje umożliwia monitorowanie aplikacji tej kategorii i blokowanie ich zgodnie z uznaniem użytkownika.

 

Serwer aktualizacji

Ta opcja umożliwia włączenie aktualizacji urządzenia z serwera wersji wstępnych. Aktualizacje w wersji wstępnej przeszły wszechstronne testy wewnętrzne i wkrótce zostaną udostępnione do ogólnego użytku. Ich włączenie umożliwia dostęp do najnowszych poprawek i metod wykrywania zagrożeń. Aktualizacje te mogą jednak nie zawsze działać stabilnie. Aby sprawdzić wersje bieżących modułów programu, naciśnij pozycję menu action_button_menu na ekranie głównym programu ESET Mobile Security, a następnie naciśnij kolejno pozycje Informacje > ESET Mobile Security. W przypadku zwykłych użytkowników zalecane jest pozostawienie domyślnie wybranej opcji Serwer wersji.