Antywirus

Moduł Antywirus chroni urządzenie przed szkodliwym kodem, blokując pojawiające się zagrożenia i usuwając je.

antivirus_226_1

 

Skanowanie urządzenia

Pewne wstępnie zdefiniowane typy plików są skanowane domyślnie. Skanowanie urządzenia polega na sprawdzeniu pamięci, uruchomionych procesów, bibliotek dołączanych dynamicznie zależnych od tych procesów oraz plików w pamięci wewnętrznej i zewnętrznej wymiennej pamięci masowej. Krótkie podsumowanie wyników skanowania jest zapisywane w dzienniku dostępnym w sekcji Dzienniki skanowania. Aby przerwać trwające skanowanie, wybierz pozycję Anuluj. Wyniki i statystyki skanowania są wyświetlane podczas skanowania na panelu ustawień ochrony antywirusowej.

 

Nierozwiązane zagrożenia

Kiedy ESET Mobile Security wykryje zagrożenie, ta opcja będzie dostępna, dopóki nie wybierzesz reakcji na zagrożenie. Dostępne działania to usunięcie zagrożenia lub zignorowanie go.

Ignoruj zagrożenia

Jeżeli zdecydujesz się zignorować zagrożenie, pojawi się opcja Ignoruj zagrożenia. Opcja ta będzie nadal umożliwiać usunięcie zignorowanego zagrożenia później.

 

Skanowanie podczas ładowania

Po wybraniu tej opcji skanowanie jest uruchamiane automatycznie, gdy urządzenie jest w stanie bezczynności, a ponadto jest w pełni naładowane i podłączone do ładowarki.

Planowane skanowanie

Planowane skanowanie umożliwia zaplanowanie skanowania urządzenia, aby było uruchamiane w ustalonym czasie. Aby zaplanować skanowanie, naciśnij przełącznik obok opcji Planowane skanowanie i określ daty oraz godziny uruchomienia skanowania.

 

Zaktualizuj moduły wykrywania

Domyślnie program ESET Mobile Security jest instalowany wraz ze zdefiniowanym zadaniem aktualizacji, które zapewnia regularne aktualizowanie programu. Aby ręcznie uruchomić aktualizację, należy nacisnąć opcję Zaktualizuj moduły wykrywania.

note

Opłaty za transmisję danych

Aby zapobiec niepotrzebnemu wykorzystywaniu przepustowości, aktualizacje są publikowane w razie potrzeby, czyli gdy zostanie dodane nowe zagrożenie. Aktualizacje są udostępniane bezpłatnie, operator sieci może jednak pobierać opłaty za transfer danych.

 

Więcej informacji na temat skanowania można uzyskać po kliknięciu poniższych linków:

Dzienniki skanowania

Ustawienia zaawansowane