Hasło zabezpieczeń

Hasło zabezpieczeń powinno składać się z co najmniej 4 znaków i nie może zawierać spacji.

Czynności, które można wykonać w przypadku zapomnienia hasła zabezpieczeń:

Jeśli urządzenie jest połączone z Internetem, poproś o kod resetowania hasła, naciskając pozycję Wiadomości e-mail na zablokowanym urządzeniu. Wiadomość e-mail zawierająca kod weryfikacyjny zostanie wysłana na konto e-mail Google zdefiniowane podczas instalacji. Wpisz kod weryfikacyjny oraz nowe hasło na zablokowanym ekranie.

Zresetuj hasło w portalu My Eset. Po zalogowaniu się wybierz urządzenie, kliknij pozycję Ustawienia i wpisz nowe hasło.

Jeśli urządzenie nie jest połączone z Internetem, wypełnij formularz wskazany w tym artykule bazy wiedzy.

Skontaktuj się z Działem obsługi klienta firmy ESET, jeśli nie możesz wysłać wspomnianych wcześniej danych.
 

Instrukcje resetowania hasła i odblokowywania urządzenia zawiera artykuł bazy wiedzy.

 

important

Bezpieczne hasło

Aby utworzyć bezpieczniejsze hasło, użyj połączenia małych liter, dużych liter i cyfr.