Szczegóły kontaktu

Jeśli urządzenie zostanie oznaczone jako zgubione w portalu my.eset.com, informacje z sekcji Szczegóły kontaktu zostaną wyświetlone na ekranie zablokowanego urządzenia, aby pomóc jego znalazcy skontaktować się z Tobą.

Te informacje mogą obejmować te elementy:

Nazwa (opcjonalnie)

Zapasowy numer telefonu członka rodziny lub znajomego

Opis urządzenia (opcjonalnie)

Adres e-mail (opcjonalnie)