Ochrona przed atakami typu „phishing”

Termin phishing określa przestępczą działalność polegającą na skłanianiu użytkowników do podania informacji poufnych w witrynie internetowej, która udaje prawdziwą, ale taka nie jest. Tego typu manipulacja nazywana jest socjotechniką. Phishing jest często wykorzystywany do zdobywania danych wrażliwych, takich jak numery kont bankowych, numery kart kredytowych, numery PIN oraz nazwy użytkownika i hasła.

Zalecamy włączenie funkcji Ochrona przed atakami typu „phishing”. Wszystkie potencjalne ataki typu „phishing” pochodzące z witryn internetowych lub domen wyszczególnionych w prowadzonej przez firmę ESET bazie szkodliwego oprogramowania zostaną zablokowane, a użytkownik zostanie powiadomiony o próbie ataku przez wyświetlenie powiadomienia z ostrzeżeniem.

Ochrona przed atakami typu „phishing” integruje się z najpopularniejszymi przeglądarkami dla systemu operacyjnego Android (Chrome) oraz z przeglądarkami zainstalowanymi fabrycznie na urządzeniach z systemem Android (zwykle mają one nazwę Internet lub Przeglądarka). Inne przeglądarki mogą być wymienione jako Niechronione, ponieważ nie zapewniają wystarczającej integracji dla funkcji ochrony przed atakami typu „phishing”. Aby w pełni wykorzystać możliwości funkcji ochrony przed atakami typu „phishing”, zalecamy nieużywanie nieobsługiwanych przeglądarek.

antiphishing_036_1

Ulepsz funkcjonalność — program ESET Mobile Security ostrzega, gdy ochrona przed atakami typu „phishing” wymaga przydzielenia dodatkowych uprawnień przez system operacyjny Android. Naciśnij Zezwól, aby otworzyć ustawienia dostępu systemu i uwzględnij dostępne opcje w celu zapewnienia obsługi większej liczby przeglądarek i włączenia ochrony podczas przeglądania w trybie prywatnym (incognito). Jeśli ta sytuacja ma nie zostać zgłoszona jako problem, naciśnij Ignoruj ten problem (nie jest to zalecane).

 

Aby wyłączyć Ochronę przed atakami typu „phishing”, wybierz przycisk menu three_dots_menu, a następnie wybierz pozycję Wyłącz.