Privatumo politika

„ESET, spol. s ro“, kurios registruota buveinė yra Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakijos Respublika, užregistruota prekybos registre, kurį administruoja Bratislava I apygardos teismas, Sro skyrius, įrašo nr. 3586/B, įmonės registracijos numeris: 31 333 535, kaip duomenų valdytojas (toliau – „ESET“ arba „mes“), norėtų skaidriai tvarkyti asmens duomenis ir rūpintis savo klientų privatumu. Siekdami šio tikslo skelbiame šią privatumo politiką, kad suteiktume klientui (toliau – Galutinis naudotojas arba Jūs) informacijos šiomis temomis:

asmeninių duomenų tvarkymas;

duomenų konfidencialumas;

duomenų subjekto teisės.

Asmeninių duomenų tvarkymas

Mūsų produkte įdiegtos ESET teikiamos paslaugos yra teikiamos pagal Galutinio vartotojo licenzijos sutarties (EULA) sąlygas, tačiau kai kurioms iš jų reikėtų skirti daugiau dėmesio. Norėtume jums suteikti daugiau informacijos apie duomenų rinkimą, susijusį su mūsų teikiamomis paslaugomis. Mes teikiame įvairias paslaugas, aprašytas EULA ir produktų dokumentuose, pvz., atnaujinimo / naujovinimo paslaugą, "Livegrid®," apsaugą nuo piktnaudžiavimo duomenimis, palaikymo paslaugą ir kt. Kad galėtume visa tai atlikti, turime rinkti toliau nurodytą informaciją.

Informaciją apie atnaujinimus ir kitus statistikos duomenis, susijusią su diegimo procesu ir jūsų kompiuteriu, įskaitant platformą, kurioje įdiegtas mūsų produktas, ir informaciją apie mūsų produktų veikimą ir funkcijas, pvz., operacinę sistemą, aparatinės įrangos informaciją, diegimo ID, licencijos ID, IP adresą, MAC adresą, produkto konfigūracijos nustatymus.

Informaciją apie su įsiskverbimu susijusią vienkryptę maišą, kaip ESET "LiveGrid®" reputacijos sistemos dalį, kuri padeda gerinti apsaugos nuo kenkimo programų sprendimų našumą lygindama nuskaitytus failus su debesyje laikomų baltojo ir juodojo sąrašų elementais.

Informaciją apie įtartinus mėginius ir metaduomenis iš kitų šaltinių, kaip ESET "LiveGrid®" atsiliepimų sistemos dalį, kuri leidžia ESET nedelsiant reaguoti į galutinių vartotojų poreikius ir imtis priemonių dėl naujausių grėsmių. Labai svarbu, kad mums siųstumėte

oinformaciją apie įsiskverbimus, pvz., galimus virusų ir kitų kenkėjiškų programų pavyzdžius, įtartinus, probleminius, galimai nepageidaujamus arba galimai nesaugius objektus, pvz., vykdomuosius failus, el. pašto pranešimus, kuriuos nurodėte kaip šlamštą arba kurie yra pažymėti kaip mūsų gaminys;

oinformaciją apie vietos tinklo įrenginius, pvz., tipą, gamintoją, modelį ir (arba) įrenginio pavadinimą;

oinformaciją, susijusią su naudojimusi internetu, pvz., IP adresą ir geografinę informaciją, IP paketus, URL ir eterneto rėmus;

oinformaciją apie gedimų iškelties failus ir juose esančią informaciją.

Nenorime rinkti jūsų duomenų, kurie nėra nurodyti prieš tai, tačiau kartais to neįmanoma išvengti. Atsitiktinai surinkti duomenys gali būti įtraukti į pačią kenkimo programą (surinkti be jūsų žinios ar sutikimo) arba kaip failų pavadinimų ar URL dalis, ir mes nesiekiame, kad tokie duomenys būtų mūsų sistemos ar proceso dalis šioje privatumo politikoje nurodytu tikslu.

Licencijų informacija, pvz., licencijos ID, ir asmeniniai duomenys, pvz., vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, yra reikalingi, kad būtų galima atsiskaityti, patvirtinti licencijos tikrumą ir teikti paslaugas.

Kontaktinė informacija ir palaikymo užklausų duomenys gali būti reikalingi norint teikti palaikymo paslaugą. Priklausomai nuo kanalo, kuriuo su mumis susisieksite, galime rinkti jūsų el. pašto adreso, telefono numerio, licencijos, produkto ir palaikymo atvejo aprašymo informaciją. Galite būti paprašyti pateikti kitos informacijos, kad būtų paprasčiau suteikti palaikymo paslaugą.

Duomenų konfidencialumas

ESET yra įmonė, veikianti visame pasaulyje per susijusius subjektus ar partnerius, kurie priklauso mūsų platinimo, paslaugų ir palaikymo tinklui. ESET tvarkoma informacija gali būti perduodama susijusiems subjektams ar partneriams arba perduodama jų, kad būtų galima vykdyti GNLS, pvz., teikti paslaugas ar palaikymą arba pateikti sąskaitas. Remiantis jūsų buvimo vieta ir paslauga, kurią pasirinkote naudoti, mums gali tekti perduoti jūsų duomenis į šalį, dėl kurios nėra priimtas Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo. Net ir šiuo atveju kiekvienas informacijos perdavimas yra reglamentuojamas duomenų apsaugos teisės aktų ir vykdomas tik prireikus. Be jokių išimčių turi būti nustatytas privatumo apsaugos mechanizmas, standartinės sutarčių sąlygos, privalomos verslo taisyklės ar kitos tinkamos apsaugos priemonės.

Stengiamės, kad teikiant paslaugas pagal EULA. duomenys nebūtų saugomi ilgiau nei būtina. Mūsų saugojimo laikotarpis gali būti ilgesnis nei jūsų licencijos galiojimas tik tam, kad jums būtų suteikta laiko lengvai ir patogiai atnaujinti. Minimizuoti pseudoniminiai statistikos duomenys ir kiti ESET "LiveGrid®" duomenys gali būti toliau tvarkomi statistikos tikslais.

ESET įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias galimą riziką atitinkantį saugumo lygį. Mes darome viską, kad užtikrintume nuolatinį tvarkymo sistemų ir paslaugų konfidencialumą, vientisumą, prieinamumą ir atsparumą. Tačiau jei duomenų saugumo pažeidimas kelia pavojų jūsų teisėms ir laisvėms, esame pasirengę pranešti priežiūros institucijai ir duomenų subjektams. Kaip duomenų subjektas, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Duomenų subjekto teisės

ESET yra taikomi Slovakijos įstatymai, ir, kaip Europos Sąjungos šalis, privalome laikytis duomenų apsaugos įstatymų. Kaip duomenų subjektas, turite toliau nurodytas teises.

Teisė į ESET suteikiamą prieigą prie jūsų asmeninių duomenų.

Teisė į asmeninių duomenų taisymą, jei jie pateikti neteisingai (taip pat turite teisę reikalauti, kad neužbaigti asmeniniai duomenys būtų papildyti).

Teisė į jūsų asmeninių duomenų ištrynimą.

Teisė į jūsų asmeninių duomenų tvarkymo apribojimą.

Teisė nepritarti duomenų tvarkymui ir

teisė į duomenų mobilumą.

Jei jūs, kaip duomenų subjektas, norėtumėte pasinaudoti savo teisėmis arba turite klausimų ar komentarų, parašykite mums šiuo adresu:

"ESET, spol. s r.o."
Už duomenų apsaugą atsakingas pareigūnas
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovakijos Respublika
dpo@eset.sk