Οδηγός έναρξης

Μόλις εγκατασταθεί η εφαρμογή, ακολουθήστε τις οδηγίες οθόνης στον οδηγό έναρξης:

1.Πατήστε Γλώσσα για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο ESET Mobile Security. Μπορείτε αργότερα να αλλάξετε τη γλώσσα στις ρυθμίσεις του προγράμματος.

 

2.Πατήστε Χώρα για να επιλέξετε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.
 

3.Πατήστε Αποδοχή για να αποδεχτείτε τη Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη.
 
startup_wizard_003_1
 
 

4.Πατήστε Αποδοχή στην οθόνη Συγκατάθεση χρήστη. Ορισμένες πληροφορίες, όπως η τοποθεσία της συσκευής και οι ιστότοποι που επισκεφτήκατε ενδέχεται να κοινοποιηθούν στην ESET.
 
startup_wizard_077_1
 

5.Πατήστε Επιτρέπεται εάν θέλετε να συμμετάσχετε στο σύστημα σχολίωντου ESET Live Grid©. Μπορείτε αργότερα να αλλάξετε την επιλογή στις ρυθμίσεις του προγράμματος. Για να διαβάσετε περισσότερα, επισκεφτείτε αυτή την ενότητα. Πατήστε Απόρριψη για να απενεργοποιήσετε το ESET Live Grid©.
 

6.Στην οθόνη Να επιτρέπεται η πρόσβαση, ελέγξτε τα δικαιώματα για το ESET Mobile Security και πατήστε Συνέχεια. Πατήστε Να επιτρέπεται για να επιτρέπεται πρόσβαση για το ESET Mobile Security. Εάν πατήσετε Να μην επιτρέπεται, το ESET Mobile Security δεν θα εγκατασταθεί με επιτυχία.

 

startup_wizard_allow

 

7.Στην οθόνη Επιλέξτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, επιλέξτε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον οποίο θα λάβετε την εγγραφή της άδειας χρήσης ESET, την επαναφορά κωδικού πρόσβασης ασφαλείας και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Τεχνικής υποστήριξης. Πατήστε Επόμενο για να εμφανιστεί η λίστα διαθέσιμων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη λίστα λογαριασμών ή πατήστε Προσθήκη λογαριασμού για να προσθέσετε έναν νέο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη συσκευή σας. Πατήστε OK για να συνεχίσετε.
 
Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να προσθέσετε το λογαριασμό στη συσκευή σας, πατήστε Επόμενο > Ακύρωση. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πεδίο «Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο» και πατήστε Επόμενο για να συνεχίσετε.

 

8.Το ESET Mobile Security έχει πλέον ρυθμιστεί στη συσκευή σας. Πατήστε Έναρξη πρώτης σάρωσης για να σαρώσετε τη συσκευή σας για πιθανές απειλές.

 

important

Προστασία μπαταρίας

Πολλοί κατασκευαστές συσκευών παρουσίασαν επιλογές προστασίας της μπαταρίας ή εξοικονόμησης μπαταρίας στο Android 5 και νεότερες συσκευές. Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί τη λειτουργικότητα Anti-Phishing στοESET Mobile Security. Σε συσκευές που διαθέτουν αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια εξαίρεση για να επιτρέπεται να εκτελείται η λειτουργικότητα Anti-Phishing στο ESET Mobile Security όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας. Για να δημιουργήσετε μια εξαίρεση, ελέγξτε την τεκμηρίωση του κατασκευαστή της συσκευής σας.