Synchronizacja EBA z centrum ESMC

Wymagania wstępne

Licencja usługi ESET LiveGuard Advanced zaimportowana na konto EBA

Wdrożone centrum ESMC 7.x

Działające połączenie między serwerem ESMC a portalem EBA


note

Uwaga

Jeśli konto EBA zostało już zaimportowane do konsoli internetowej ESMC, kliknij pozycję Synchronizuj w sekcji Zarządzanie licencjami, aby wymusić aktualizację informacji o licencji w konsoli internetowej. Nie ma konieczności ponownego dodawania poświadczeń EBA.

Synchronizacja

1.Zaloguj się w konsoli internetowej centrum ESMC jako administrator lub inny użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami.

2.Kliknij kolejno pozycje Więcej > Zarządzanie licencjami > Czynności > Dodaj licencję.

esmc_lic1

3.Wybierz pozycję Dane logowania do konta ESET Business Account lub Logowanie do rozwiązania ESET MSP Administrator i wprowadź dane konta EBA.

4.Kliknij przycisk Dodaj licencje w celu dodania wszystkich licencji ze swojego konta do centrum ESMC.

esmc_lic2


important

Jeśli zaimportujesz klucz licencyjny usługi ESET LiveGuard Advanced bezpośrednio do konsoli internetowej, pojawi się następujący komunikat błędu:

„Nie udało się dodać licencji przez klucz licencyjny: Licencja jest wydawana dla produktu, który nie może być zarządzany za pomocą ESET Security Management Center. Wprowadź inną licencję.”

Zawsze importuj licencję usługi ESET LiveGuard Advanced przez konto EBA lub ESET MSP Administrator.