Synchronizacja ESET MSP Administrator z centrum ESMC

Wymagania wstępne

Licencja usługi ESET LiveGuard Advanced dodana do konta ESET MSP Administrator

Wdrożone centrum ESMC 7.x

Musi mieć działające połączenie między serwerem ESMC a ESET MSP Administrator

 


note

Uwaga

Jeśli konto ESET MSP Administrator zostało już zaimportowane do konsoli internetowej ESMC, kliknij pozycję Synchronizuj w sekcji Zarządzanie licencjami, aby wymusić aktualizację informacji o licencji w konsoli internetowej. Nie ma konieczności ponownego dodawania poświadczeń ESET MSP Administrator.

Synchronizacja

1.Zaloguj się w konsoli internetowej centrum ESMC jako administrator lub inny użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami.
 

2.Kliknij kolejno pozycje Więcej > Zarządzanie licencjami > Czynności > Dodaj licencję.

esmc_lic1

3.Wybierz pozycję Dane logowania do konta ESET Business Account lub Logowanie do rozwiązania ESET MSP Administrator i wprowadź dane konta ESET MSP Administrator.
 

4.Kliknij przycisk Dodaj licencje w celu dodania wszystkich licencji ze swojego konta do centrum ESMC.

esmc_lic2


important

Jeśli zaimportujesz klucz licencyjny usługi ESET LiveGuard Advanced bezpośrednio do konsoli internetowej, pojawi się następujący komunikat błędu:

„Nie udało się dodać licencji przez klucz licencyjny: Licencja jest wydawana dla produktu, który nie może być zarządzany za pomocą ESET Security Management Center. Wprowadź inną licencję.”

Zawsze importuj licencję usługi ESET LiveGuard Advanced przez konto EBA lub ESET MSP Administrator.