Online-Help van ESET

Zoeken Nederlands
Selecteer het onderwerp

Inleiding

Het doel van de toepassing ESET Log Collector is om specifieke gegevens te verzamelen, zoals over de configuratie en logbestanden van een bepaalde computer om een informatieverzameling te krijgen over de computer van de klant bij het oplossen van een supportcase kan worden gebruikt. U kunt opgeven welke informatie er moet worden verzameld door de vooraf gedefinieerde lijst met artefacten (of door het geselecteerde verzamelingsprofiel) en u kunt ook het volgende opgeven: de maximumleeftijd van verzamelde logboekrecords, de indeling van de verzamelde ESET-logboeken en de naam van het ZIP-uitvoerbestand met daarin alle verzamelde bestanden en informatie. Als u ESET Log Collector uitvoert op een computer waarop geen ESET-beveiligingsproduct is geïnstalleerd, kunnen alleen Windows-gebeurtenislogbestanden en dumps van actieve processen worden verzameld.


note

ESET Log Collector Heeft dezelfde systeemvereisten als uw ESET-beveiligingsproduct. ESET Log Collector draait op elke versie van het Microsoft Windows-besturingssysteem.

ESET Log Collector verzamelt geselecteerde informatie automatisch van uw systeem zodat problemen sneller kunnen worden opgelost. Wanneer u een case hebt geopend bij ESET Technische ondersteuning, wordt u mogelijk gevraagd logbestanden van uw computer aan te leveren. Met ESET Log Collector kunt u gemakkelijk de benodigde informatie verzamelen.

In ESET Log Collector bevinden zich alle talen in één enkel uitvoerbaar bestand. Hierdoor kunt u indien nodig tijdens het starten van taal wisselen zonder dat u de juiste gelokaliseerde versie hoeft te downloaden. De taal die wordt gebruikt, wordt automatisch gedetecteerd of u kunt deze zelf selecteren. Er zijn twee manieren waarop u de taal zelf kunt opgeven:

1.Gebruik de schakeloptie /lang:<language_code> voor de opdrachtregel

2.Wijzig de naam van het bestand in ESETLogCollector_<language_code>.exe

Beschikbare waarden voor taalcodes: ARE, BGR, CSY, DAN, DEU, ELL, ENU, ESL, ESN, ETI, FIN, FRA, FRC, HUN, CHS, CHT, ITA, JPN, KKZ, KOR, LTH, NLD, NOR, PLK, PTB, ROM, RUS, SKY, SLV, SVE, THA, TRK, UKR


note

Het ESET Log Collector wordt gedistribueerd als een 32-bits toepassing. Om de volledige werking ervan te garanderen op een 64-bits systeem, bevat de toepassing een uitvoerbare 64-bits versie van ESET Log Collector die als resource is ingesloten. Deze versie wordt uitgepakt in de map Temp en uitgevoerd als er een 64-bits systeem wordt gedetecteerd.

U kunt ESET Log Collector in twee modi gebruiken:

Grafische gebruikersinterface

Opdrachtregelinterface (sinds versie 1.8). Wanneer er geen opdrachtregelparameters worden opgegeven, wordt ESET Log Collector gestart in de grafische-gebruikersinterfacemodus.

De logbestanden van het ESET-product worden verzameld als oorspronkelijke binary's of als gefilterde binary's (de standaardinstelling is gefilterde binary's) wanneer ESET Log Collector in de grafische-gebruikersinterfacemodus wordt gebruikt. In het geval van een gefilterde binaire export, kunt u de maximumleeftijd van geëxporteerde records selecteren. Het maximum aantal geëxporteerde records is 1 miljoen per logbestand.


note

Een andere functie van ESET Log Collector is het converteren van verzamelde, binaire ESET-logboekbestanden (.dat) naar xml- of tekstbestandindeling. U kunt verzamelde binaire ESET-logboekbestanden echter converteren met de ESET Log Collector-opdrachtregelsinterface.