Кіріспе

ESET Log Collector Қолданбасының мақсаты — қолдау жағдайын шешу кезінде тұтынушы компьютерінен ақпаратты жинауды жеңілдету үшін компьютерден конфигурация және журналдар сияқты арнайы деректерді жинау. Алдын-ала анықталған артефактілер тізімінен жинайтын ақпаратты, жиналатын журнал жазбаларының ең үлкен жасын, жиналатын ESET журналдарының пішімін және барлық жиналған файлдар мен ақпаратты қамтитын шығыс ZIP файлының атауын көрсетуге болады. бағдарламасын ESET қауіпсіздік өнімі орнатылмаған компьютерде іске қоссаңыз, тек Windows оқиғалар журналдары және іске қосылған процестердің дамптары жиналады. Егер ESET Log Collector бағдарламасын ESET қауіпсіздік өнімі орнатылмаған құрылғыда іске қоссаңыз, тек Windows оқиғалар журналдары мен іске қосылған процестердің дамптарын жинауға болады.


note

ESET Log Collector Жүйелер талаптары ESET қауіпсіздік өнімімен бірдей. ESET Log Collector құралы Microsoft Windows операциялық жүйесінің кез келген нұсқасында іске қосылады.

ESET Log Collector мәселелерді тезірек шешуге көмектесу үшін таңдалған ақпаратты жүйеден автоматты түрде жинайды. ESET техникалық қолдау арқылы мәселе ашылған жағдайда сізден компьютердегі журналдарды қамтамасыз ету сұралуы мүмкін. ESET Log Collector қажетті ақпаратты жинауыңызды жеңілдетеді.

download_button

ESET Log Collector бір орындалатын файлдағы барлық тілдерді қамтиды. Бұл тиісті тілдегі нұсқасын жүктеп алмай іске қосқан кезде қажетінше тілді ауыстыру мүмкіндігін береді. Пайдаланылатын тіл автоматты түрде анықталады немесе оны тікелей таңдауға болады. Тікелей тілді көрсетудің екі жолы бар:

1./lang:<language_code> пәрмен жолы қосқышын пайдалану

2.Файл атын ESETLogCollector_<language_code>.exe дегенге өзгерту

Тіл кодтарының қолжетімді мәндері: ARE, BGR, CSY, DAN, DEU, ELL, ENU, ESL, ESN, ETI, FIN, FRA, FRC, HUN, CHS, CHT, ITA, JPN, KKZ, KOR, LTH, NLD, NOR, PLK, PTB, ROM, RUS, SKY, SLV, SVE, THA, TRK, UKR


note

ESET Log Collector 32 биттік қолданба түрінде таратылады. 64 биттік жүйеде толық жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін ол ESET Log Collector бағдарламасының ресурс ретінде ендірілген, Temp каталогына мұрағаттан шығарылатын және 64 биттік жүйе анықталғанда іске қосылатын 64 биттік орындалатын файлын қамтиды.

ESET Log Collector бағдарламасын екі режимді пайдалануға болады:

Графикалық пайдаланушы интерфейсі (GUI)

Пәрмен жолы интерфейсі (CLI) (1.8 нұсқасынан бері). Пәрмен жолы параметрлері көрсетілмеген болса, ESET Log Collector GUI режимінде іске қосылады.

ESET Log Collector бағдарламасы графикалық пайдаланушы интерфейсін арқылы пайдаланылса, ESET өнімінің журналдары бастапқы екілік файлдар немесе сүзілген екілік файлдар (әдепкі параметр — сүзілген екілік файлдар) түрінде жиналады. Сүзілген екілік файлды экспорттаған жағдайда экспортталатын жазбалардың ең үлкен жасын таңдауға болады. Экспортталатын жазбалардың ең көп саны — әр журнал файлына 1 миллион.


note

ESET Log Collector Қолданбасының тағы бір мүмкіндігі — жиналған ESET екілік журнал файлдарын (.dat) XML немесе мәтіндік файл пішіміне түрлендіру. Дегенмен, жиналған ESET екілік журналын тек ESET Log Collector пәрмен жолы интерфейсін (CLI) пайдаланып түрлендіруге болады.