Въведение

Приложението ESET Log Collector има за цел събирането на конкретни данни, като например конфигурации и регистрационни файлове, от машина, която представлява интерес, за да се улесни събирането на информацията от машината на клиента при разрешаване на случай за поддръжка. Можете да укажете типа информация за събиране от предварително дефинирания списък с артефакти, максималната възраст на събраните регистрационни файлове, формата на събраните регистрационни файлове на ESET и името на изходния ZIP файл, който ще съдържа всички събрани файлове и данни. Ако изпълните ESET Log Collector на машина, на която не е инсталиран продукт за защита на ESET, може да се събират само аварийни копия на регистрите на събития на Windows и изпълняващите се процеси.


note

ESET Log Collector Има същите системни изисквания като вашия продукт за защита на ESET. ESET Log Collector се изпълнява на всяка версия на операционната система Microsoft Windows.

ESET Log Collector събира автоматично избраната информация от вашата система с цел по-бързо разрешаване на проблеми. Ако имате отворен случай в отдела за техническа поддръжка на ESET, може да бъдете помолени да предоставите регистрационните файлове от вашия компютър. ESET Log Collector ще ви улесни при събирането на необходимата информация.

download_button

ESET Log Collector съдържа всички езици в един изпълним файл. Това ви позволява да превключвате езика според нуждите си при стартиране без изтегляне на правилната локализирана версия. Езикът, който ще се използва, се открива автоматично или може да бъде избиран изрично. Има два начина да посочите езика изрично:

1.Използвайте ключа в команден ред /lang:<language_code>

2.Преименувайте файла на ESETLogCollector_<language_code>.exe

Налични стойности на езикови кодове: ARE, BGR, CSY, DAN, DEU, ELL, ENU, ESL, ESN, ETI, FIN, FRA, FRC, HUN, CHS, CHT, ITA, JPN, KKZ, KOR, LTH, NLD, NOR, PLK, PTB, ROM, RUS, SKY, SLV, SVE, THA, TRK, UKR


note

ESET Log Collector се разпространява като 32-битово приложение. За да се осигури пълнофункционална работа на 64-битова система, то съдържа 64-битов изпълним файл на ESET Log Collector, вграден като ресурс, който се извлича в Temp директория и се изпълнява при откриването на 64-битова система.

Можете да използвате ESET Log Collector в два режима:

Графичен потребителски интерфейс (GUI)

Интерфейс на командния ред (CLI) (от версия 1.8). Ако не са указани параметри на командния ред, ESET Log Collector ще се стартира в режим GUI.

Регистрационните файлове на продукта на ESET се събират като оригинални двоични файлове или филтрирани двоични файлове (което е настройката по подразбиране), когато ESET Log Collector се управлява чрез GUI. При експортиране на филтриран двоичен файл можете да изберете максималната възраст на експортираните записи. Максималният брой експортирани записи е 1 милион за регистрационен файл.


note

Друга функция на ESET Log Collector е конвертирането на събраните двоични регистрационни файлове на ESET (.dat) в XML или текстов файлов формат. Можете да конвертирате събраните двоични регистрационни файлове на ESET само чрез интерфейса на командния ред (CLI) на ESET Log Collector.