Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Εισαγωγή

Η εφαρμογή ESET Log Collector συλλέγει συγκεκριμένα δεδομένα, όπως ρυθμίσεις παραμέτρων και αρχεία καταγραφής, από τον υπολογιστή του πελάτη για να βοηθήσει στην επίλυση μιας υπόθεσης υποστήριξης. Μπορείτε να καθορίσετε τις πληροφορίες που θα συλλέγονται χρησιμοποιώντας την προκαθορισμένη λίστα αντικειμένων (ή επιλέγοντας το προφίλ συλλογής), τη μέγιστη παλαιότητα των εγγραφών καταγραφής που συλλέγονται, τη μορφή των συλλεχθέντων αρχείων καταγραφής ESET και το όνομα του αρχείου ZIP εξόδου που θα περιέχει όλα τα συλλεχθέντα αρχεία και τις πληροφορίες. Εάν εκτελείτε το ESET Log Collector σε υπολογιστή στον οποίο δεν έχει εγκατασταθεί προϊόν ασφάλειας ESET, θα μπορούν να συλλεχτούν μόνο αρχεία καταγραφής συμβάντων των Windows και αρχεία ένδειξης σφαλμάτων εκτελούμενων διεργασιών.


note

Το ESET Log Collector έχει τις ίδιες απαιτήσεις συστήματος με το προϊόν ασφαλείας ESET. Το ESET Log Collector εκτελείται σε οποιαδήποτε έκδοση του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows.

Το ESET Log Collector συλλέγει επιλεγμένες πληροφορίες αυτόματα από το σύστημά σας με σκοπό την ταχύτερη επίλυση ζητημάτων. Όταν ανοίγετε ένα ζήτημα στην Τεχνική υποστήριξη της ESET, μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε αρχεία καταγραφής από τον υπολογιστή σας. Το ESET Log Collector σάς διευκολύνει να συλλέξετε τις απαιτούμενες πληροφορίες.

το ESET Log Collector περιέχει όλες τις γλώσσες σε ένα εκτελέσιμο αρχείο. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα κατά την εκκίνηση χωρίς να πραγματοποιήσετε λήψη της σωστής μεταφρασμένης έκδοσης. Η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται ανιχνεύεται αυτόματα ή μπορεί να επιλεγεί ειδικά. Υπάρχουν δύο τρόποι καθορισμού της γλώσσας ειδικά:

1.Χρησιμοποιήστε το διακόπτη γραμμής εντολών  /lang:<language_code>

2.Μετονομάστε το αρχείο σε ESETLogCollector_<language_code>.exe

Διαθέσιμες τιμές κωδικών γλώσσας: ARE, BGR, CSY, DAN, DEU, ELL, ENU, ESL, ESN, ETI, FIN, FRA, FRC, HUN, CHS, CHT, ITA, JPN, KKZ, KOR, LTH, NLD, NOR, PLK, PTB, ROM, RUS, SKY, SLV, SVE, THA, TRK, UKR


note

Το ESET Log Collector διανέμεται ως εφαρμογή 32 bit. Για να διασφαλίζεται η πλήρης λειτουργία του σε ένα σύστημα 64 bit, περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο ως πόρο εκτελέσιμο αρχείο 64 bit του ESET Log Collector, το οποίο εξάγεται σε έναν κατάλογο Temp και εκτελείται όταν ανιχνεύεται σύστημα 64 bit.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ESET Log Collector σε δυο λειτουργίες:

Γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI)

Διασύνδεση γραμμής εντολών (CLI) (ξεκινώντας από την έκδοση 1.8) – εάν δεν έχουν καθοριστεί παράμετροι γραμμής εντολών, το ESET Log Collector θα ξεκινήσει σε λειτουργία περιβάλλοντος χρήστη

Τα αρχεία καταγραφής προϊόντος ESET συλλέγονται είτε ως πρωτότυπα είτε ως φιλτραρισμένα δυαδικά αρχεία (η προεπιλογή είναι τα φιλτραρισμένα δυαδικά αρχεία) όταν το ESET Log Collector βρίσκεται σε λειτουργία περιβάλλοντος χρήστη. Σε περίπτωση εξαγωγής φιλτραρισμένων δυαδικών αρχείων, μπορείτε να επιλέξετε τη μέγιστη παλαιότητα των εγγραφών που εξάγονται. Ο μέγιστος αριθμός των εγγραφών που μπορείτε να εξαγάγετε είναι 1 εκατομμύριο ανά αρχείο καταγραφής.


note

Μια άλλη δυνατότητα του ESET Log Collector είναι η μετατροπή των συλλεγμένων δυαδικών αρχείων καταγραφής της ESET (.dat) σε μορφή XML ή μορφή αρχείου κειμένου. Ωστόσο, μπορείτε να μετατρέψετε τα συλλεγμένα δυαδικά αρχεία καταγραφής ESET χρησιμοποιώντας μόνο το Περιβάλλον χρήστη γραμμής εντολών (CLI) του ESET Log Collector.