Čo to je ESET License Administrator?

Prihlasovacie meno a heslo používané na aktiváciu starších verzií produktov od spoločnosti ESET boli nahradené Licenčným kľúčom a Verejným ID licencie. Licenčný Kľúč je jedinečný reťazec znakov, ktorý sa používa na aktiváciu produktov od spoločnosti ESET a na identifikáciu vlastníka licencie. Verejné ID licencie (PLID) je krátky reťazec znakov používaný na identifikáciu licencie treťou stranou (napríklad Bezpečnostným správcom zodpovedným za Distribúciu jednotiek).

Bezpečnostný správca je osoba, ktorá spravuje licencie produktov ESET na vašej sieti a nemusí to byť samotný vlastník licencie. Vlastník licencie môže poveriť (autorizovať) bezpečnostného správcu na spravovanie licencie (bezpečnostný správca toto poverenie musí prijať pred tým, ako začne licenciu spravovať). Viac informácií o autorizácii na správu licencie nájdete v tejto kapitole. Po prijatí poverenia na správu licencie môže bezpečnostný správca začať spravovať licenciu (robiť zmeny, priraďovať jednotky atď.) a môže použiť licenciu na aktiváciu produktov od spoločnosti ESET (priradenie jednotky).

Licencie môžu byť spravované prostredníctvom ESET License Administrator alebo pomocou webovej konzoly ESET Remote Administrator.

Poznámka: ESET License Administrator neslúži na spravovanie licencií pre produkty ESET, ktoré sú určené pre domácnosti. Na tento účel použite ESET License Manager .