Úvod

ESET License Administrator je komplexné riešenie na spravovanie firemných licencií vlastníkom licencie alebo bezpečnostným správcom. Môžete sledovať licencie a aktivované jednotky a sledovať stav a udalosti licencií ako napríklad vypršanie licencie alebo jej autorizácie.

Hlavná stránka ESET License Administrator je rozdelená na dve sekcie Vlastník licencie a Bezpečnostný správca.

indroduciton

Ako Vlastník licencie môžete vykonávať nasledujúce akcie:

Sledovať stav licencie/licencií v čase.

Sledovať jednotlivé zariadenia s možnosťou ich deaktivácie.

Nastaviť oznámenia o stave licencie.

Zachovať licencie v novom aj starom formáte pre zmiešané prostredia.

Ako Bezpečnostný správca môžete vykonávať nasledujúce akcie:

Vytvoriť z licenčného kľúča Prihlasovací email a heslo, ktoré budú použité na aktiváciu produktov.

Pridať viaceré licencie k jednému účtu.

Autorizovať tretie strany pre použitie licencie.

Nastaviť oznámenia o stave licencie.