Úvod

ESET License Administrator (ELA) je komplexné riešenie na spravovanie firemných licencií vlastníkom licencie alebo bezpečnostným správcom. Môžete monitorovať licencie a aktivované jednotky a sledovať stav a udalosti licencií, ako napríklad vypršanie platnosti, využitie alebo autorizácie licencie.

Hlavná stránka ESET License Administrator je rozdelená na dve sekcie Vlastník licencie a Bezpečnostný správca.

indroduciton

Ako Vlastník licencie môžete vykonávať nasledujúce akcie:

Sledovať stav licencie/licencií v reálnom čase.

Sledovať jednotlivé zariadenia využívajúce licenciu s možnosťou ich deaktivácie.

Nastaviť oznámenia o stave licencie.

Zachovať licencie v novom aj starom formáte pre zmiešané prostredia.

Ako Bezpečnostný správca môžete vykonávať nasledujúce akcie:

Vytvoriť z licenčného kľúča prihlasovací email a heslo, ktoré môžu byť použité aj na aktiváciu produktov.

Pridať viaceré licencie k jednému účtu.

Autorizovať tretie strany na použitie licencie (na aktivovanie produktov).

Nastaviť oznámenia o stave licencie.